Storitve obračunavanja plač

Le s timskim delom in strastjo do pridobivanja znanja lahko dohajamo trende prihodnosti

Zagotavljamo celovite storitve izračunavanja mesečnih plač v skladu z lokalnimi zahtevami, pravom na področju socialnega zavarovanja in predpisi na področju dohodnine. Smo fleksibilni, obenem pa ščitimo in varujemo podatke o plačah z namenom ohranjanja zaupnosti.

Naše storitve zajemajo izračun fiksnih in variabilnih elementov plač, npr. bonusov, plačila nadur, regresov in nadomestil za bolniško odsotnost. V okviru naših storitev arhiviramo dokumentacijo zaposlenih v skladu s slovensko zakonodajo.

Naše storitve zajemajo tudi pomoč pri postopkih v zvezi s prihajajočimi in odhajajočimi zaposlenimi ter odpovedmi pogodb o zaposlitvi.

Strankam nudimo naslednje storitve:

 • Začetna vzpostavitev sistema plač
 • Izračun plač, vključno z izračunom dajatev, odbitkov, nadomestil za čas bolniške odsotnosti in nadomestila za čas porodniškega dopusta
 • Priprava poročil o plačah za lokalne računovodske vnose in poslovodstvo
 • Priprava in oddaja obveznih poročil o plačah
 • Pomoč pri prenosu izplačil plač in prispevkov za socialno varnost
 • Korespondenca z davčnimi organi
 • Pregled plač, ki jih obdela drug ponudnik storitev
 • Registracija in deregistracija zaposlenih
 • Priprava ali pregled pogodb o zaposlitvi in odpovedi zaposlitvenega razmerja
 • Vodenje evidence o letnih dopustih in priprava sklepov o letnih dopustih
 • Priprava internih zaposlitvenih aktov in internih predpisov
 • Zagotavljanje skladnosti z relevantno delovnopravno zakonodajo

Contact us

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Direktorica oddelka za davčne in pravne storitve, PwC Slovenia

Ines Jeretina

Ines Jeretina

Vodja projektov svetovanja, PwC Slovenia

Tanja Kobal

Tanja Kobal

Svetovalka, PwC Slovenia

Asja Borzatta

Asja Borzatta

Svetovalka, PwC Slovenia

Pridružite se nam na