Storitve obračunavanja plač

Le s timskim delom in strastjo do pridobivanja znanja lahko dohajamo trende prihodnosti

Zagotavljamo celovite storitve izračunavanja mesečnih plač v skladu z lokalnimi zahtevami, pravom na področju socialnega zavarovanja in predpisi na področju dohodnine. Smo fleksibilni, obenem pa ščitimo in varujemo podatke o plačah z namenom ohranjanja zaupnosti.

Naše storitve zajemajo izračun fiksnih in variabilnih elementov plač, npr. bonusov, plačila nadur, regresov in nadomestil za bolniško odsotnost. V okviru naših storitev arhiviramo dokumentacijo zaposlenih v skladu s slovensko zakonodajo.

Naše storitve zajemajo tudi pomoč pri postopkih v zvezi s prihajajočimi in odhajajočimi zaposlenimi ter odpovedmi pogodb o zaposlitvi.

Strankam nudimo naslednje storitve:

 • Začetna vzpostavitev sistema plač
 • Izračun plač, vključno z izračunom dajatev, odbitkov, nadomestil za čas bolniške odsotnosti in nadomestila za čas porodniškega dopusta
 • Priprava poročil o plačah za lokalne računovodske vnose in poslovodstvo
 • Priprava in oddaja obveznih poročil o plačah
 • Pomoč pri prenosu izplačil plač in prispevkov za socialno varnost
 • Korespondenca z davčnimi organi
 • Pregled plač, ki jih obdela drug ponudnik storitev
 • Registracija in deregistracija zaposlenih
 • Priprava ali pregled pogodb o zaposlitvi in odpovedi zaposlitvenega razmerja
 • Vodenje evidence o letnih dopustih in priprava sklepov o letnih dopustih
 • Priprava internih zaposlitvenih aktov in internih predpisov
 • Zagotavljanje skladnosti z relevantno delovnopravno zakonodajo

Contact us

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Tel: +386 31 790 584

Pridružite se nam na