Nodokļu jaunumi 2022

2022. gada 1. janvārī stājās spēkā vai drīzumā tiks pieņemti vairāki grozījumi un precizējumi nodokļu (IIN, VSAOI, UIN, PVN) jomā.

PwC Latvijas biroja nodokļu speciālisti tos apkopojuši un aicina uz vebināru, kurā uzzināsiet par svarīgākajām izmaiņām.

Saturs

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

  • Precīzējumi IIN un VSAOI piemērošanā, kas spēkā no 01.01.2022, un to ietekme uz nodokļu aprēķināšanu
  • IIN režīms autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem un dažādie scenāriji nodokļu piemērošanai

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

  • Samazinātā PVN likme grāmatām un un citiem masu informācijas līdzekļiem
  • PVN atbrīvojums saistībā ar zemes lietošanas tiesībām
  • PVN depozīta sistēmas lietotājiem

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

  • Izmaiņas saistībā ar procentu izmaksu iekļaušanu apliekamajā bāzē
  • Nedrošie debitori, t.sk. SFPS nr. 9 piemērošanas kontekstā
  • UIN piemērošana saistībā ar SFPS nr.16 

Aktuālās tiesu lietas / AT spriedumi

  • Apskats par Augstākās tiesas paustajām atziņām nodokļu jautājumos 2021. gadā
  • Satvermes tiesas spriedumi nodokļu lietās

 

Datums Vebinārs ir noticis 25.01.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra videoierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com
Laiks 3 akadēmiskās stundas
Lektori Irēna Arbidāne, PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Agate Zīverte, PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Kristīne Skrastiņa, PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Viktorija Lavrova, PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

50 EUR + PVN

Norise Videoieraksts
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra video ierakstu. 
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums