Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nodokļu jaunumi 2022

2022. gada 1. janvārī stājās spēkā vai drīzumā tiks pieņemti vairāki grozījumi un precizējumi nodokļu (IIN, VSAOI, UIN, PVN) jomā.

PwC Latvijas biroja nodokļu speciālisti tos apkopojuši un aicina uz vebināru, kurā uzzināsiet par svarīgākajām izmaiņām.

Saturs

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) un Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI)

  • Precīzējumi IIN un VSAOI piemērošanā, kas spēkā no 01.01.2022, un to ietekme uz nodokļu aprēķināšanu
  • IIN režīms autoratlīdzības ienākuma saņēmējiem un dažādie scenāriji nodokļu piemērošanai

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN)

  • Samazinātā PVN likme grāmatām un un citiem masu informācijas līdzekļiem
  • PVN atbrīvojums saistībā ar zemes lietošanas tiesībām
  • PVN depozīta sistēmas lietotājiem

Uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN)

  • Izmaiņas saistībā ar procentu izmaksu iekļaušanu apliekamajā bāzē
  • Nedrošie debitori, t.sk. SFPS nr. 9 piemērošanas kontekstā
  • UIN piemērošana saistībā ar SFPS nr.16 

Aktuālās tiesu lietas / AT spriedumi

  • Apskats par Augstākās tiesas paustajām atziņām nodokļu jautājumos 2021. gadā
  • Satvermes tiesas spriedumi nodokļu lietās

 

Datums 2022. gada 25. janvāris
(pieteikšanās līdz 24. janvārim ieskaitot)
Laiks 10:00 - 12:10 / 3 akadēmiskās stundas
Lektori Irēna Arbidāne, PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Vita Sakne, PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Agate Zīverte, PwC nodokļu nodaļas vecākā projektu vadītāja
Kristīne Skrastiņa, PwC nodokļu nodaļas vecākā konsultante
Cena

45 EUR + PVN līdz 19. janvārim
50 EUR + PVN no 20. janvāra

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties kursam, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā. 
 

09:45 - 10:00 pieslēgšanās vebināram
10:00 - 10:40 IIN
10:40 - 11:00 PVN
11:00 - 11:10 pārtraukums 
11:10 - 11:40 UIN
11:40 - 12:00 Aktuālās tiesu lietas / AT spriedumi
12.00 - 12.10 Jautājumi

Jautājumi Ja vebināra gaitā radīsies jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski semināra noslēgumā paredzētajā jautājumu daļā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā, 1 dienu pirms vebināra. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums