Kā sagatavoties VID AML pārbaudei

Esiet laipni aicināti piedalīties vebinārā un gūt aktuālāko informāciju par grozījumiem, izmaiņām IKS, kā arī par tās pielietošanu, lai Jūs ar pārliecību vienmēr būtu gatavi VID pārbaudei!

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likums pēdējā gadā piedzīvojis vairākus grozījumus, no kuriem pēdējie stājušies spēkā 2022.gada 1.janvārī, skarot būtiskākās izmaiņas informācijā par:

  • ziņošanas kārtību 
  • grupas uzņēmumiem, kuri nav likuma subjekti 
  • darbinieku apmācībām personas datu aizsardzībā 
  • atvērtajiem un slēgtajiem klientu izpētes rīkiem 

Viens no būtiskiem faktoriem ir arī pienākums nodrošināt, lai darbinieki, kas ir iesaistīti darbībās, kas skar Likuma jomu, pārzina Likuma prasības un tiek regulāri apmācīti. Mācības par tematiem, kas saistīti ar Likumu un datu aizsardzības prasībām Likuma jomā ir dokumentējamas, lai tās varētu uzrādīt uzraugošajām iestādēm, līdz ar to, par apgūtajām mācībām darbiniekam būtu jāspēj uzrādīt attiecīgs sertifikāts.

Nemainīgi, augstākais pārkāpuma skaits NILLTPFN jomā tiek novērots nodokļu konsultantu un ārpakalpojuma grāmatvežu nozarē (71%). Pārkāpumu statistiku papildina arī juridisko pakalpojumu (12,4%), nekustamā īpašuma darījumu starpnieku (4,68%) un transportlīdzekļu tirgotāju nozares (3,6%).  Statistika, kur aplūkots pārkāpumu skaits nozarēs.

Ņemot vērā veiktos grozījumus un augsto pārkāpumu skaitu, likuma subjektiem jābūt ieviestām izmaiņām un aktualizētai iekšējai kontroles sistēmai (IKS).

Ārpakalpojuma un iekšējie grupas uzņēmumu grāmatveži ir likuma subjekti, kuriem ik dienu nākas saskarties ar jaunu klientu uzņemšanu un identifikāciju, ievērojot, lai viss noritētu atbilstoši IKS. Lai arī identifikācija un pārbaude klientam ir veikta, visbiežāk VID pārbaudē tomēr tiek konstatētas nepilnības un pat pārkāpumi, kas radušies ņemot par piemēru interneta tīklos atrastu IKS paraugu un nepielāgojot to uzņēmuma darbībai, neveicot IKS aktualizāciju, kā arī izlaižot būtiskas IKS sadaļas. Lai izvairītos no nepilnībām un visbiežāk pieļautajām kļūdām, nodokļu un grāmatvedības speciālisti, kā arī juristi, balstoties uz gūto pieredzi, ir izstrādājuši ieteikumus, lai pielāgotu IKS tieši jūsu uzņēmuma darbībai un pakļautajiem riskiem.

Saturs

  • IKS - solis pa solim

  • Kā veikt atbilstošu klienta identifikāciju un izpēti?

  • Jaunākie grozījumi NILLTPFN likumā

  • Aizdomīgi darījumi un ziņošana - nianses ārpakalpojumu grāmatvežu uzraudzībā

  • Personas datu aizsardzības prasību ievērošanai NILLTPFN jomā

Datums Vebinārs ir noticis 01.03.2022. Ja vēlaties iegādāties vebināra video ierakstu, aicinām sazināties ar linda.grasmane@pwc.com vai aizpildīt pieteikuma formu.
Laiks 4 akadēmiskās stundas
Lektori

Jevgeņija Ivušina,PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas projektu vadītāja
Maija Ziediņa-Brigmane, PwC Legal juriste
Elvita Gēce, PwC Legal juriste

Cena

50 EUR + PVN

Norise Videoieraksts 
Dalībnieki pēc reģistrēšanās saņem informāciju par vebināra videoierakstu.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC's Academy sertifikātu par vebināra noklausīšanos.

Mācības par tematiem, kas saistīti ar Likumu un datu aizsardzības prasībām Likuma jomā ir dokumentējamas, lai tās varētu uzrādīt uzraugošajām iestādēm.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Mācību programmas kvalifikācijas celšanai, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums