Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Kā sagatavoties VID AML pārbaudei

Esiet laipni aicināti piedalīties vebinārā un gūt aktuālāko informāciju par grozījumiem, izmaiņām IKS, kā arī par tās pielietošanu, lai Jūs ar pārliecību vienmēr būtu gatavi VID pārbaudei!

2021. gada 12. jūlijā spēkā stājās grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas (NILLTPFN) likumā, kur būtiskākās izmaiņas un papildinājumi veikti informācijā par:

  • ziņošanas kārtību; 
  • grupas uzņēmumiem, kuri nav likuma subjekti; 
  • darbinieku apmācībām personas datu aizsardzībā; 
  • atvērtajiem un slēgtajiem klientu izpētes rīkiem. 

Tāpat, nemainīgi, augstākais pārkāpumu skaits NILLTPFN jomā tiek novērots nodokļu konsultantu un ārpakalpojuma grāmatvežu nozarē (71%). Pārkāpumu statistiku papildina arī juridisko pakalpojumu (12,4%), nekustamā īpašuma darījumu starpnieku (4,68%) un transportlīdzekļu tirgotāju nozares (3,6%). 

Statistika, kur aplūkots pārkāpumu skaits nozarēs

Ņemot vērā veiktos grozījumus un augsto pārkāpumu skaitu, likuma subjektiem jābūt ieviestām izmaiņām un aktualizētai iekšējai kontroles sistēmai (IKS).

Ārpakalpojuma un iekšējie grupas uzņēmumu grāmatveži ir likuma subjekti, kuriem ik dienu nākas saskarties ar jaunu klientu uzņemšanu un identifikāciju, ievērojot, lai viss noritētu atbilstoši IKS. Lai arī identifikācija un pārbaude klientam ir veikta, visbiežāk VID pārbaudē tomēr tiek konstatētas nepilnības un pat pārkāpumi, kas radušies ņemot par piemēru interneta tīklos atrastu IKS paraugu un nepielāgojot to uzņēmuma darbībai, neveicot IKS aktualizāciju, kā arī izlaižot būtiskas IKS sadaļas. Lai izvairītos no nepilnībām un visbiežāk pieļautajām kļūdām, nodokļu un grāmatvedības speciālisti, kā arī juristi, balstoties uz gūto pieredzi, ir izstrādājuši ieteikumus, lai pielāgotu IKS tieši jūsu uzņēmuma darbībai un pakļautajiem riskiem.

Saturs

  • IKS - solis pa solim un jaunumi

  • Aizdomīgi darījumi - nianses ārpakalpojumu grāmatvežu uzraudzībā

  • Personas datu aizsardzības prasību ievērošanai NILLTPFN jomā

  • Kā ziņot?

  • Kā sagatavot savus klientus? Kādu informāciju iegūt?

Datums 2021. gada 28. oktobris
(pieteikšanās līdz 27. oktobrim ieskaitot)
Laiks 10.00 - 13.15 / 4 akadēmiskās stundas
Lektori

Jevgeņija Ivušina
PwC nodokļu pārvaldības un grāmatvedības nodaļas vecākā konsultante
Maija Ziediņa-Brigmane
PwC Legal juriste
Elvita Gēce
PwC Legal jurista palīgs

Cena

60 EUR + PVN

Norise Tiešsaistē
Vebināra linku un materiālus sūtīsim epastā vebināra norises rītā. Ja pieteiksieties kursam, bet vebināra dienā nebūs iespēja to apmeklēt, nosūtīsim Jums video ierakstu, lai varat noskatīties Jums ērtā laikā. 
  9:45 - 10:00 pieslēgšanās vebināram
10:00 - 11:40 vebināra 1. daļa
11:40 - 11:50 pārtraukums
11:50 - 13:00 vebināra 2. daļa
13:00 - 13:15 dalībnieku jautājumi - lektoru atbildes
Jautājumi Pieteikuma anketā ir iespēja iesūtīt jautājumu lektoriem. Atbildes iespēju robežās tiks sniegtas vebināra laikā. Ja vebināra gaitā radīsies papildus jautājumi, aicināsim tos iesūtīt vebināra saziņas logā (chat) vai jautāt mutiski semināra noslēgumā paredzētajā jautājumu daļā.
Sertifikāts Dalībnieki saņem PwC sertifikātu par vebināra noklausīšanos.
Norēķini Rēķinu nosūtām uz e-pastu, kas norādīts pieteikumā, 1 dienu pirms vebināra. Rēķina samaksas termiņš ir 14 dienas no tā izrakstīšanas brīža. Atsaucot savu dalību vēlāk nekā 5 dienas pirms vebināra, dalība netiek anulēta un rēķins ir maksājams norādītajā termiņā. 

Kontaktinformācija

Linda Grasmane
T. +371 67094400
linda.grasmane@pwc.com
lv_pwckursi@pwc.com

Sazinieties ar mums

PwC's Academy

Latvija, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums