Nekustamais īpašums un būvniecība

Nekustamā īpašuma darījumi ir katra biznesa neatņemama sastāvdaļa, taču mūsdienās tie kļūst arvien sarežģītāki, tiek veiktas pārrobežu darbības, kuras pieprasa komplicētu un pārdomātu finanšu līgumu regulējumu. Tādējādi, apvienojot PwC juristu un PwC tīkla vadošo ekspertu finanšu, nodokļu, grāmatvedības jomā praktiskās un akadēmiskās zināšanas, spējam piedāvāt saviem klientiem juridisko palīdzību visa veida darījumos ar nekustamo īpašumu, proti, īpašumtiesības, noma, būvniecība, servitūti, investīcijas. Palīdzība klientiem tiek sniegta visos darījuma posmos - sākot no nākotnes darījuma iespējas identificēšanas vai būvniecības ieceres, pienācīgās pārbaudes veikšanas, beidzot ar nekustamā īpašumā iegādi vai atsavināšanu un ar šo procesu saistītās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu atbildīgajām valsts un pašvaldību iestādēm.
 

PwC Legal piedāvā pilna spektra banku un finanšu tiesību juridiskos pakalpojumus:

  • nekustamā īpašuma iegūšana, pārdošana, atsavināšana, vadīšana;
  • būvniecības, nekustamā īpašuma vadīšanas un attīstības, plānojuma un zonējuma konsultācijas;
  • aktīvu, daļu, akciju pienācīgā pārbaude;
  • aizdevuma darījumi, aizdevumu/finanšu līgumu izstrāde;
  • nodokļu strukturēšana;
  • kopuzņēmumi
  • pārdošanas, nomas, līzinga, aktīvu, īpašuma apsaimniekošanas līgumu izstrāde;
  • nekustamā īpašuma investīciju fonda izveide un strukturēšana.

 

Sazinieties ar mums

Māris Paipa

Māris Paipa

Zvērināts advokāts, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Jānis Lagzdiņš

Jānis Lagzdiņš

Zvērināts advokāts un PwC Legal vadītājs Latvijā, PwC Latvia

Tel: +371 29109747; +371 67094400

Aija Panke

Aija Panke

Zvērināta advokāte / sertificēta datu aizsardzības speciāliste, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums