Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Publiskās un administratīvās tiesības

Demokrātiskā valstī ir būtiski nodrošināt, ka valsts iestādes ir atbildīgas, rīkojas godīgi, godprātīgi un ievēro sev piešķirtās kompetences robežas. Administratīvās tiesības ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas piešķir tiesības fiziskām un juridiskām personām apstrīdēt nelikumīgus valsts iestāžu administratīvos aktus kā, piemēram, licences un atļaujas. Tādējādi ātra un kvalitatīva juridiskā palīdzība ir nepieciešama gadījumos, ja pastāv aizdomas par nelikumīga valsts iestādes lēmuma izdošanu.

PwC Legal juristiem ir plašas zināšanas un pieredze administratīvo strīdu risināšanā, tāpēc esam kompetenti nodrošināta efektīvu un pārdomātu klientu interešu pārstāvniecību kā valsts, tā pašvaldību administratīvajās procedūrās.

PwC Legal atbild par visu nepieciešamo dokumentu, tādu kā pieteikumu, sūdzību, blakus sūdzību, prasības pieteikumu sagatavošanu, tiesvedības procesa uzsākšanai vai iestādes lēmuma pārsūdzēšanai, un nodrošina efektīvu klientu interešu pārstāvēšana visās administratīvās tiesas instancēs.

Sazinieties ar mums

Māris Butāns

Māris Butāns

Vadošais vecākais jurists

Tel: +371 6709 4400

Sanda Juska

Sanda Juska

PwC Legal Zvērināta advokāta palīdze

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums