Publiskās un administratīvās tiesības

Demokrātiskā valstī ir būtiski nodrošināt, ka valsts iestādes ir atbildīgas, rīkojas godīgi, godprātīgi un ievēro sev piešķirtās kompetences robežas. Administratīvās tiesības ir viens no galvenajiem instrumentiem, kas piešķir tiesības fiziskām un juridiskām personām apstrīdēt nelikumīgus valsts iestāžu administratīvos aktus kā, piemēram, licences un atļaujas. Tādējādi ātra un kvalitatīva juridiskā palīdzība ir nepieciešama gadījumos, ja pastāv aizdomas par nelikumīga valsts iestādes lēmuma izdošanu.

PwC Legal juristiem ir plašas zināšanas un pieredze administratīvo strīdu risināšanā, tāpēc esam kompetenti nodrošināta efektīvu un pārdomātu klientu interešu pārstāvniecību kā valsts, tā pašvaldību administratīvajās procedūrās.

PwC Legal atbild par visu nepieciešamo dokumentu, tādu kā pieteikumu, sūdzību, blakus sūdzību, prasības pieteikumu sagatavošanu, tiesvedības procesa uzsākšanai vai iestādes lēmuma pārsūdzēšanai, un nodrošina efektīvu klientu interešu pārstāvēšana visās administratīvās tiesas instancēs.

Sazinieties ar mums

Benno Butulis

Benno Butulis

Zvērināts advokāts, vadošais partneris Latvijā, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Nataļja Puriņa

Nataļja Puriņa

zvērināta advokāte, PwC Legal

Tel: +37167094400

Alise  Zablocka

Alise Zablocka

Zvērināta advokāte, PwC Latvia

Sekojiet mums