Banku un finanšu tiesības

Ikdienas darbību nodrošināšanai un efektīvai stratēģiskai plānošanai uzņēmumiem jānodrošina iekšējo un ārējo finanšu resursu pieejamība un pienācīga strukturēšana. Tomēr, neskatoties uz neapstrīdamu ienesīgumu, banku sektors mūsdienās saskaras ar nopietniem izaicinājumiem attiecībā uz patērētāju kredītspējas noteikšanu un pārraudzību, nestabilām nekustamā īpašuma cenām un lēnu ekonomisko izaugsmi.

Lai rastu efektīvu risinājumu pastāvošajām problēmām un nodrošinātu sarežģīta tiesiskā regulējuma īstenošanu, mēs sadarbojamies ar PwC tīkla vadošajiem ekspertiem finanšu, nodokļu, darījumu konsultāciju un personāla pakalpojumos. Līdz ar to esam kompetenti piedāvāt juridisko palīdzību vietējām un starptautiskām bankām un citām institūcijām, kuras darbojās kā privātajā, tā publiskajā sektorā, kā arī fiziskām un juridiskām personām, kuras ir saistītas ar bankas sektora darbību. Saviem klientiem mēs piedāvājam juridisko palīdzību regulēto vienību izveidē un likvidācijā, būtiskas līdzdalības iegūšanā kredītiestādē, finansējuma un sindikāta aizdevumu piesaistē, finanšu līdzekļu strukturēšanā, investīciju un pensiju fondu izveidē. Mēs palīdzam nodrošināt efektīvu riska pārvaldi un atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas tiesiskajam regulējumam, kā arī starptautisku organizāciju izdotu regulu un vadlīniju praktisku pielietošanu.

Banking and Finance

PwC Legal piedāvā pilna spektra banku un finanšu tiesību juridiskos pakalpojumus:

  • nacionālā un starptautiskā regulējuma īstenošanu;
  • regulēto vienību un to filiāļu izveidi un likvidāciju;
  • atļauju atzīšanu;
  • finanšu līdzekļu iegūšanu un administrāciju;
  • būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādē;
  • mezonīna un subordinēts finansējums;
  • sindikāta aizdevumi;
  • pārrunas un darbības saistītas ar nacionālajiem un pārrobežu aizdevumiem, vērtspapīriem un garantijām;
  • konsultācijas par apdrošināšanu, investīcijām, pensiju un nekustamā īpašuma fondiem.

Sazinieties ar mums

Laura Ērkšķe

Laura Ērkšķe

Vecākā juriste, PwC Legal

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums