Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršana ( AML)

Naudas atmazgāšana ir darījumi, kurā caur finanšu sistēmu tiek novirzīti nelikumīgi iegūti līdzekļi, ar mērķi slēpt to patieso izcelsmi un  radītu iespaidu, ka līdzekļi ir iegūti no likumīgiem avotiem.

Riski
Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas atzīšana  iesaistītajam uzņēmumam var radīt vairākus risku veidus:

 • Reputācijas risks – pastāv iespēja zaudēt sabiedrības un klientu uzticību;
 • Juridiskais risks – soda sankcijas, tiesvedība un pat darbības apturēšana;
 • Saimnieciskās darbības risks – zaudējumu varbūtība. 

Sekas

 • Līdzekļu iesaldēšana;
 • Uzņēmuma akciju vērtības samazināšanās;
 • Soda nauda;
 • Darbības rentabilitātes zaudēšana.

Sankcijas

 • Izteikt publisku paziņojumu;
 • Izteikt brīdinājumu;
 • Uzlikt par pārkāpumu atbildīgajai personai (fiziskajai vai juridiskajai) soda naudu līdz 1 000 000 EUR;
 • Apturēt vai pārtraukt darbību;
 • Noteikt pagaidu aizliegumu veikt uzņēmuma darbību;
 • Uzlikt pienākumu veikt noteiktu rīcību vai atturēties no tās;
 • Atcelt par pārkāpumu atbildīgo personu no amata.

         Sankcijas Kredītiestādēm un finanšu iestādēm     

 • Soda nauda līdz 10% no kopējā gada apgrozījuma ( vai  ne mazāk kā 5 000 000 EUR);
 •  Uzlikt amatpersonai, darbiniekiem vai personai, kura pārkāpuma izdarīšanas laikā ir atbildīga par noteiktas darbības veikšanu soda naudu līdz 5 000 000 eiro.

Pakalpojumi

 •  Apmācības Jūsu darbiniekiem par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un ziņošanas jautājumiem;
 •  Uzņēmuma iekšējās kontroles sistēmas atbilstības un efektivitātes novērtējums noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā;
 •  Riska analīzes ieviešana;
 • Dokumentēšanas procesa izvērtēšana un iekšējās kārtības noteikumu analīze, lai pārliecinātos, ka uzņēmums uztur pietiekamas dokumentācijas saglabāšanas sistēmu;
 •  Padziļināta trešo personu darbības pārbaude, ko veikuši neatkarīgi starptautiski juridiski eksperti (bankām un citām juridiskām personām);
 •  Iekšējo pārbaužu veikšana un atbalstīšana;
 •  Sadarbībā ar Risku pārvaldības nodaļu – padziļināta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas analīze.

AML kalkulators

Noskaidrojiet potenciālos riskus Jūsu uzņēmumam

Sazinieties ar mums

Elvita Gēce

Elvita Gēce

Juriste, PwC Legal

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums