Globālajai transporta un loģistikas nozarei jāmainās, lai piesaistītu jaunus talantus

Lai transporta un loģistikas nozare turpinātu būt konkurētspējīga, tai līdz 2030. gadam ir steidzami nepieciešamas radikālas pārmaiņas, uzsvērts 2012. gada 29. martā izdotajā PwC ziņojumā "Transports un Loģistika 2030, 5. izdevums: Uzvarot talantu sacensības" (Transportation & Logistics 2030, Volume 5: Winning the talent race).

PwC definēja 15 tēzes, kuras tika prezentētas 24 valstu 94 augstākā līmeņa vadītājiem no privātā, valsts pārvaldes un zinātnes sektora. Pētījuma laikā astoņās nedēļās vadītāji pētīja PwC izvirzītās hipotēzes un novērtēja to varbūtību skalā no 0-100%.

Klaus – Dīters Ruske (Klaus-Dieter Ruske), PwC globālais transporta un loģistikas nozares līderis, komentē: “Šie atklājumi ir ļoti būtiski transporta un loģistikas nozarei, atklājot mums, kas būtu jādara pirms nozare nokļūst kritiskā stāvoklī. Pašlaik tiek uztverts, ka vājš tēls, zems atalgojums un niecīgas izredzes nākotnē nomāc transporta un loģistikas nozari, bet realitāte ir tāda, ka pastāv atzinību nesošas un starptautiskas iespējas, kurām nepieciešams pievērsties.”

Pilns pētījums pieejams: www.pwc.com/tl2030

Sazinieties ar mums

PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: + 371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums