PwC Latvija kļūst par Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta biedru

Profesionālo biznesa konsultāciju uzņēmums “PricewaterhouseCoopers” (PwC Latvija) kļuvis par Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta (BICG) biedru, lai sadarbībā ar institūtu stiprinātu valsts kapitālsabiedrību pārvaldību, sniegtu ieguldījumu politikas iniciatīvu attīstībā un veicinātu izpratni par labu korporatīvo pārvaldību uzņēmumu un organizāciju vidū.

"Pievienošanās Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūtam apliecina PwC apņemšanos stiprināt publiskā un privātā sektora uzņēmumu korporatīvās pārvaldības kultūru. Valsts un pašvaldību uzņēmumiem, kā nozīmīgiem dalībniekiem ekonomikas procesos, ir pienākums būt par piemēru citiem, t.sk. demonstrējot augsta līmeņa korporatīvās pārvaldības standartus. Tas ir pamats Latvijas uzņēmumu ilgtspējīgai attīstībai un pievilcībai investīciju piesaistē, tā veicinot valsts ekonomisko izaugsmi,”

norāda Zlata Elksniņa-Zaščirinska, PwC vadošā partnere Latvijā.

BICG viceprezidents un vadītājs Latvijā Andris Grafs: 

“Esam gandarīti par to, ka PwC Latvija pievienojas institūtam ar mērķi stiprināt korporatīvās pārvaldības kultūru un praksi Latvijā. Slikta pārvaldība ir greznība, ko mēs nevaram atļauties, ja vēlamies attīstīt Latvijas ekonomiku ilgtspējīgi, atbildīgi, caurskatāmi un godīgi. Tāpēc kopīga sadarbība, tajā skaitā izglītojot uzņēmumu īpašniekus un vadītājus, kā arī virzot politikas iniciatīvas labas pārvaldības nostiprināšanai, ir priekšnoteikums, lai sasniegtu labus rezultātus gan valsts un pašvaldību uzņēmumos, gan privātajā sektorā.”

Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūts ir nevalstiska bezpeļņas organizācija, kas apvieno uzņēmumus un biznesa līderus, lai veicinātu labāku korporatīvās pārvaldības praksi publiskā un privātā sektora uzņēmumos Lietuvā, Latvijā un Igaunijā.

Sazinieties ar mums

Kalvis Gavars

Kalvis Gavars

Mārketinga un komunikācijas vadītājs, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums