PwC attīsta dažādības un iekļaušanas jomu. Agnese Cimdiņa kļūst par tās vadītāju Latvijā

Šī gada augusta sākumā PwC personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu komandai pievienojās Agnese Cimdiņa. Viņa turpmāk vadīs un attīstīs dažādības un iekļaušanas prakses grupu.

Agnese Cimdiņa ir viena no vadošajām jomas ekspertēm ar lielu pieredzi dažādības vadības jautājumos. Sertificējoties Norvēģijas sertifikācijas iestādē “Norsk Sertifisering” un Starptautiskajā Personāla Sertifikācijas asociācijā, 2019. gadā viņa kļuva par vienu no pirmajām starptautiski sertificētajām dažādības vadītājām Baltijā un Ziemeļvalstīs. Šo gadu laikā Agnese Cimdiņa dažādības un iekļaušanas jautājumos konsultējusi virkni Latvijas un ārvalstu organizāciju, piedalījusies organizāciju dažādības vadības stratēģiju izstrādē, vadījusi apmācības un seminārus, kā arī uzstājusies neskaitāmās konferencēs un diskusijās.

“Man vairs sen nav šaubu par dažādības vadības saikni ar organizācijas un personīgo izaugsmi. Taču lai to veiksmīgi īstenotu, nepieciešama sistemātiska pieeja un gatavība stratēģiskām pārmaiņām. Spēja apšaubīt savus priekšstatus un izveidot vidi, kurā katrs darbinieks jūtas atzīts un vērtīgs, ir būtisks pamats iekļaujošas organizācijas izveidē. Tomēr jāsper arī nākamie soļi - dažādības kompetences apgūšana, tās apzināšana un atraisīšana, dažādības un tās lomas definēšana, dažādības brieduma noteikšana un tās vadības standartu pielietošana, vadības stratēģijas izveidošana un tās sasaistīšana ar uzņēmuma kvalitātes rādītājiem (KPIs), ilgtspējas un izaugsmes mērķiem. Svarīga ir arī regulāra rezultātu mērīšana, kas ļauj ilgtermiņā savienot dažādību ar izaugsmi, konkurētspēju, vērtību radīšanu un inovācijām, proti, pārvērst dažādības vadību par konkurences priekšrocību, sociālās ilgtspējas stūrakmeni un labbūtības atslēgu, nevis tikai modes vārdu,”

norāda Agnese Cimdina, PhD, PwC Latvija dažādības un iekļaušanas prakses grupa vadītāja.

Strādājot ar DEI (dažādības, līdztiesības iekļaušanas) praksi, Agnese Cimdiņa nevadās tikai pēc starptautiskiem standartiem, bet izmanto arī savu ilgstošo biznesa antropoloģes pieredzi, kas iegūta, pētot organizācijas, inovācijas un uzņēmējdarbību Latvijā, Ziemeļvalstīs un Tuvajos Austrumos. Agnese Cimdiņa ir ieguvusi maģistra un doktora grādu sociālantropoloģijā Bergenas Universitātē Norvēģijā.

Pirms pievienošanās PwC personāla un organizāciju pārveides pakalpojumu komandai, Agnese Cimdiņa strādāja Norvēģijas karalistes vēstniecībā ar bilaterālās sadarbības attīstīšanu biznesa, inovāciju, izglītības, pētniecības, reģionālās attīstības, korekcijas dienestu un sociālā/ nevalstiskā sektora jomās, kā arī līdzdarbojās Norvēģijas Tirdzniecības kameras valdē. Tāpat viņa ilgstoši strādājusi Norvēģijas un Latvijas augstskolās, pasniedzot biznesa un attīstības antropoloģiju, starpkultūru izpratni, starptautisko mārketingu un kvalitatīvās izpētes metodes, kā arī pētot reģionālās inovācijas, ilgtspējas problemātiku un ziemeļvalstu uzņēmējdarbību Baltijā un Tuvajos Austrumos.  

Sazinieties ar mums

Kalvis Gavars

Kalvis Gavars

Mārketinga un komunikācijas vadītājs, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums