Divas trešdaļas pasaules uzņēmumu ir saskārušies ar korupciju

Aptuveni divas trešdaļas no uzņēmumu vadītājiem visā pasaulē, veicot biznesa darījumus, ir saskārušies ar korupciju vai tās mēģinājumiem, liecina starptautiskā revīzijas un konsultāciju uzņēmumu tīkla PricewaterhouseCoopers iegūtie pētījuma „Cīņa ar korupciju: efektīvas pretkorupcijas programmas ekonomiskais pamatojums” (Confronting Corruption: The business case for an effective anti-corruption programme) rezultāti. Gandrīz 80% uzņēmumu vadītāju apgalvo, ka viņu uzņēmumos pastāv pretkorupcijas programma, bet tikai 22% ir pārliecināti par tās efektivitāti.

Pētījuma dalībnieki - 390 vadītāji no 70 valstīm, tajā skaitā arī no Latvijas, norāda, kā korupcija ietekmējusi viņu biznesu:

  • 63% ir saskārušies ar korupciju vai korupcijas mēģinājumiem
  • 45% atzīst, ka atteikušies no ieceres uzsākt darbību atsevišķās valstīs vai attīstīt kādu projektu tieši korupcijas risku dēļ
  • 42% apgalvo, ka viņu konkurenti ir devuši kukuļus
  • 39% uzskata, ka ir zaudējuši konkursos korumpētu ierēdņu rīcības rezultātā.

Kā visbīstamākās iespējamās sekas to vadītajiem uzņēmumiem no iesaistīšanās korupcijā lielākā daļa - 55% pētījuma respondentu - min reputācijas graušanu. Reputācijas riski uzņēmumu vadītājus uztrauc daudz vairāk nekā iespējamās tiesībsargājošo iestāžu un tirgus regulatoru noteiktās soda sankcijas.

Analizējot pētījuma rezultātus, PricewaterhouseCoopers eksperti secina, ka ļoti svarīga ir ar uzņēmuma antikorupcijas programmu saistītā komunikācija uzņēmuma ietvaros, nodrošinot darbinieku informētību, kā arī radot izpratni par to, kādas sankcijas var tikt piemērotas pārkāpuma gadījumā. 70% no aptaujātajiem uzņēmumu vadītājiem apgalvoja, ka skaidrāka izpratne par korupcijas riskiem nākotnē viņiem palīdzētu veicināt uzņēmuma konkurētspējas izaugsmi un nodrošināt augstāku korporatīvās sociālās atbildības standartu ievērošanu.

Iespējamā krīze globālajā ekonomikā kā nozīmīgākais uzņēmumu attīstības apdraudējums minēta pirmo reizi vienpadsmit gadu laikā, kopš tiek veikts šis pētījums. Iepriekš vairākus gadus pēc kārtas kā būtiskākais risks tika minēta tirgus regulatoru un citu valsts pārvaldes iestāžu pārmērīga iejaukšanās uzņēmējdarbībā, ko par nozīmīgu risku atzīst arī vairāk nekā puse (59%) uzņēmumu vadītāju arī šobrīd.

Ar PricewaterhouseCoopers un Economist Intelligence Unit kopīgi veiktā pētījuma Confronting Corruption: The business case for an effective anti-corruption programme rezultātiem pilnā apjomā un bez maksas ir iespējams iepazīties internetā: šeit.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums