PwC aicina Latvijas organizācijas pieteikties EK atbalsta programmai un veidot digitālās inovācijas centrus

Sep 22, 2017

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

 

 

Pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas, PwC sadarbībā ar Oksfordas Universitātes Inovāciju struktūrvienību (Oxentia) īsteno projektu Smart Factories, kura galvenais mērķis ir izveidot digitālo inovāciju centru tīklu un nodrošināt tos ar apmācības programmu, lai palielinātu to efektivitāti. Šī ir daļa no ES Digitālās Eiropas rūpniecības iniciatīvas, kuras mērķis ir izmantot jaunas tehnoloģijas, lai palīdzētu Eiropas rūpniecībai katru gadu ieplānot papildu ieņēmumus 110 miljardu euro apmērā.

2016. gada aprīlī Eiropas Komisija izstrādāja Eiropas rūpniecības digitalizācijas stratēģiju. Šīs stratēģijas mērķis ir koordinēt darbu nozares digitalizācijas jomā, kopīgi ieguldīt Eiropas digitālo inovāciju jomā, nodrošināt atbilstīgu tiesisko un regulējuma sistēmu un stiprināt nepieciešamās prasmes digitālās transformācijas jomā.

Eiropas rūpniecības digitalizācijas stratēģijas svarīgs elements ir projekts "Smart Factories jaunajās ES dalībvalstīs". Projekts ir pieejams pieteikumiem no organizācijām, kas vēlētos kļūt par digitālo inovāciju centriem, piemēram, dažādi kompetences centri, inkubatori, klasteri, nozares apvienības un valsts pārvaldes struktūrvienības. Atlasītajai šādu uzņēmumu grupai tiks nodrošināta apmācību programma un semināri, ko kopīgi organizē PwC un Oksfordas Universitātes inovāciju struktūrvienība (Oxentia), pamatojoties uz labāko tirgus praksi.

Digitālās inovācijas centri ir atbalsta centri, kas palīdz uzņēmumiem uzlabot savu tirgus konkurētspēju, galvenokārt, strādājot pie uzņēmējdarbības un ražošanas procesiem, kā arī attīstot digitālos produktus un pakalpojumus. Šie centri darbojas kā vienas pieturas aģentūras, lai uzņēmumiem nodrošinātu piekļuvi tehnoloģijām, finanšu atbalstu, tirgus analīzi un tīklu veidošanu.

Projekta pieteikumi tiks pieņemti līdz 2017. gada 22. oktobrim. Projekts paredzēts šādām ES valstīm: Polijai, Bulgārijai, Horvātijai, Čehijas Republikai, Igaunijai, Ungārijai, Latvijai, Lietuvai, Maltai, Kipra, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

 

“Projekta rezultātā tiks izvēlēti 30 Digitālo Inovāciju Centri no 13 jaunajām Eiropas dalībvalstīm, kas saņems praktiskas apmācības, dalību semināros un mentoringa pakalpojumus, lai attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamās prasmes, kas būs saistītas arī ar iepriekš nodefinētajām vajadzībām. Rezultātā tiks izveidots īpašs uzņēmējdarbības plāns katrai izvēlētajai struktūrai. Turklāt programma nodrošinās plašāku piekļuvi zināšanu apmaiņai starp šīm struktūrvienībām un palielinās izpratni par jaunām uzņēmējdarbības finansēšanas iespējām un to pieejamību gan programmas dalībniekiem, gan uzņēmumiem, kas tos atbalsta ”.

Inese Dosē, PwC Latvijas Biznesa konsultāciju nodaļas vecākā konsultanteDalību programmā var pieteikt šādas organizācijas no iepriekš nosauktajām 13 Eiropas Savienības dalībvalstīm:

  • universitātes, pētniecības un tehnoloģiju centri, ierasti dēvēti par kompetences centriem,
  • inkubatori un akseleratori, kas atbalsta uzņēmumu dibināšanu un attīstību,
  • klāsteri un nozaru apvienības, kas pārstāv privātā sektora uzņēmumus,
  • valsts pārvaldes struktūrvienības, kas izstrādā viedās specializācijas plānus.

Saite uz pieteikšanos: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ApplicationForm

Vairāk par projektu lasiet šeit: http://bit.ly/2xXdfqrPar PwC

PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu uzņēmumu tīklā 157 valstīs strādā vairāk nekā 223 000 speciālistu, kuru uzdevums ir sniegt kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, kā arī nodokļu, juridiskās un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev svarīgo un uzziniet vairāk, apmeklējot mūs www.pwc.lv.

 “PwC” apzīmē PwC uzņēmumu tīklu, kā arī vienu vai vairākus tā dalībniekus, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija pieejama www.pwc.com/structure

 

 

Sazinieties ar mums

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Tel: +371 67094400
E-pasts

Inese Dosē
Vecākā konsultante
E-pasts

Sekojiet mums