Pabeigta Lindorff uzņēmumu pāreja Latvijā un Lietuvā

17/10/17

 

 

Apvienojoties komercsabiedrībām “Intrum Justitia” un “Lindorff”, kam sekoja būtiskas pārmaiņas grupas uzņēmumos atbilstoši Eiropas Komisijas prasībām, tika restrukturizēti arī  Lindorff grupas uzņēmumi Baltijas valstīs, t.i., 2017. gada 30 septembrī Latvijā un Lietuvā tika pabeigta vērienīga uzņēmumu pāreja. “Lindorff Oy” Latvijas filiāles komercdarbība pilnībā pārgāja jaundibinātam uzņēmumam – SIA “Lindorff Latvia”. Minētajā procesā notika uzņēmuma pāreja, tāpēc klientu sadarbības partneris turpmāk būs nevis “Lindorff Oy Latvijas filiāle”, bet gan SIA "Lindorff Latvia". Identisks process vienlaicīgi norisinājās arī Lietuvā, kur 2017. gada 30.septembrī “Lindorff Oy Lietuvas filiāles” (Lindorff Oy filialas) komercdarbība pārgāja jaundibinātam uzņēmumam – UAB "Lindorff Lietuva".

SIA “Lindorff Latvija” valdes locekle Ilva Valeika stāsta: “Noslēdzoties uzņēmuma pārejai mēs esam izpildījuši Eiropas Komisijas noteiktās prasības, kā arī vienlaikus tā ir bijusi lieliska iespēja izvērtēt mūsu darbību un restrukturizācijas ietvaros padarīt to vēl efektīvāku. Pašlaik plānojam izveidot vienu no pasaulē lielākajiem kredītu pārvaldības pakalpojumu uzņēmumiem, piedāvājot gan labākus pakalpojumus, gan plašāku produktu klāstu mūsu klientiem 23 Eiropas valstu tirgos.”

“Mūsu mērķis ir nodrošināt augstākā līmeņa pakalpojumus mūsu klientiem, tādēļ uzņēmuma pāreja ir notikusi veidā, kas neietekmē mūsu klientus un sadarbības partnerus. Vienīgais, kas jāņem vērā mūsu klientiem ir izmaiņas juridiskajā formā – filiāles vietā pakalpojumus turpmāk sniegs sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, norāda SIA “Lindorff Latvia” Uzņēmējdarbības attīstības un projektu vadības biroja vadītājs Baltijas valstīs Kristaps Tomsons.  

Uzņēmuma pāreju Lindorff veica sadarbībā ar PwC, kas restrukturizācijas ietvaros nodrošināja projekta plānošanu un īstenošanu, sniedzot gan juridisko palīdzību, gan nodokļu ietekmes un seku izpēti, kā arī nodokļu konsultāciju procesa gaitā. PwC Latvijas birojs kopā ar ZAB PwC Legal vadīja šo projektu gan Latvijā, gan Lietuvā, nodrošinot vienotu pieeju un valstu normatīvo aktu prasībām atbilstošu procesa norisi uzņēmuma pārejai divās valstīs vienlaicīgi.

PwC Legal zvērināta advokāte Maija Kestere uzsver: “Lai pārnestu jau strādājošu uzņēmumu, ir jāveic atbilstoša risku un procesu vadība - pāreja nedrīkst ietekmēt nedz personālu, nedz notiekošos biznesa procesus. Pateicoties izcilai visu iesaistīto pušu sadarbībai, bija iespējams nodrošināt procesa akurātu virzību un sekmīgu noslēgumu".

PwC Nodokļu konsultāciju nodaļas projektu vadītāja Irēna Arbidāne skaidro, ka šādos projektos būtiski ir izanalizēt gan nodokļu, gan juridiskās sekas pirms darbu uzsākšanas, lai procesa gaitā nerastos neparedzētas sekas vai šķēršļi: “Tāpat svarīgi, lai īstenošana notiktu uzraudzīti un plānveidā, jo pāreja prasa lielu administratīvo darbu gan ārējiem konsultantiem, gan paša uzņēmuma darbiniekiem”.

 

 

 

 

Par Lindorff un Intrum Justitia

2017. gada jūnijā “Intrum Justitia” un “Lindorff” apvienojās nolūkā kļūtu par vadošo uzņēmumu, kas sniedz kredītu pārvaldības pakalpojumus. Komercsabiedrība Lindorff ir dibināta 1898. gadā. Tā piedāvā parādu piedziņas un parādu pirkšanas, kā arī maksājumu un rēķinu izrakstīšanas pakalpojumus. Komercsabiedrība “Intrum Justitia” ir dibināta 1923. gadā. Tā piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, tostarp debitoru parādu pirkšanas pakalpojumus nolūkā uzlabot klientu naudas plūsmas un ilgtermiņa rentabilitāti. Pēc sabiedrību “Intrum Justitia” un “Lindorff” apvienošanās uzņēmums veic darbību 23 Eiropas tirgos, nodarbinot ap 8000 darbinieku, kuru mērķis ir sekmēt stabilas ekonomikas attīstību. Apvienotā uzņēmuma apgrozījums 12 mēnešu periodā, kas beidzās 2017. gada martā, bija 12 miljardi SEK. Grupas galvenais uzņēmums atrodas Stokholmā (Zviedrijā). Komercsabiedrības “Intrum Justitia AB” akcijas tiek kotētas Nasdaq Stokholmā. Lai iegūtu sīkāku informāciju, apmeklējiet vietni www.intrum.com vai www.lindorff.com.

 

 

 

 

Par PwC Legal

Zvērinātu advokātu birojs PricewaterhouseCoopers Legal ir PwC uzņēmumu globālā tīkla daļa. PwC juridiskā prakse pašreiz veic darbību vairāk nekā 90 pasaules valstīs, tostarp arī Lietuvā un Igaunijā, kopumā nodarbinot vairāk nekā 3200 juristus, kuri sazinās 123 pasaules valstu valodās. Biroja galvenās prakses jomas ir uzņēmumu iegāde un apvienošana, reorganizācija, restrukturizācija un maksātnespēja, banku un finanšu tiesības, nekustamais īpašums un būvniecība, korporatīvās tiesības, nodokļu tiesības, darba tiesības, imigrācijas tiesības, datu aizsardzība, intelektuālais īpašums, konkurences tiesības, publiskā un privātā partnerība, publiskās un administratīvās tiesības, strīdu risināšana un pārstāvība tiesā.

 

 

 

 

Par PwC

PwC uzņēmumi palīdz juridiskām un fiziskām personām radīt tām nepieciešamo vērtību. Mūsu globālā tīkla uzņēmumos, kuri atrodas 157 valstīs, ir nodarbināti vairāk nekā 223 000 speciālistu, kuri sniedz kvalitatīvus revīzijas pakalpojumus, nodokļu un biznesa konsultācijas. Pastāstiet mums par sev būtisko un uzziniet vairāk, apmeklējot vietni www.pwc.lv.

“PwC” nozīmē PwC uzņēmumu tīklu un vienu vai vairākas tā dalīborganizācijas, no kurām katrai ir atsevišķas juridiskās personas statuss. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē www.pwc.com/structure.

 

 

Sazinieties ar mums

Evija Baula
Mārketinga un komunikācijas vadītāja
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums