Nodokļu tiesvedība

Pakalpojuma apraksts

Nodokļu strīdu un ar tiem saistīto jautājumu skaits Latvijā un pasaulē turpina pieaugt. Tam par iemeslu visbiežāk kalpo:

 • Biežas izmaiņas, nepastāvība nodokļu regulējumā;
 • Dažādas nodokļu likumu interpretācijas;
 • Sarežģījumi vai kļūdas nodokļu piemērošanā;
 • Pretrunas starp juridiskām un procesuālām darbībām;
 • Korelācijas trūkums starp tiesas lēmumiem un nodokļu iestāžu rīcību;
 • Pēc būtības pretrunīgi tiesas spriedumi.

Kā mēs varam palīdzēt?

Mūsu nodokļu tiesvedības komanda sastāv no pieredzējušiem profesionāļiem ar juridiskajām, nodokļu un grāmatvedības zināšanām, kā rezultātā, spējam sniegt daudzveidīgu un kompleksu palīdzību gan uzņēmumiem, gan privātpersonām nodokļu strīdu situācijās, īpašu uzmanību pievēršot preventīvām darbībām.

Pirms nodokļu revīzijas:

 • Pārskatot nodokļu un grāmatvedības uzskaiti un identificējot iespējamos riskus;
 • Nodrošinot konkrētus risinājumus risku ietekmes mazināšanai vai to pilnīgai novēršanai.

VID audita laikā un pirmstiesas periodā:

Konsultācijas un juridiskie pakalpojumi VID audita laikā

 • Konsultāciju un palīdzības sniegšana, gatavojoties VID intervijām;
 • Nodrošinot profesionāļu klātbūtni VID interviju un citu procedūru laikā;
 • Sagatavojot atbildes uz VID pieprasījumiem.

Izstrādājot iebildumus saistībā ar VID lēmumiem:

 • Analizējot ziņojuma argumentus un klienta dokumentāciju par strīdus jautājumiem;
 • Sagatavojot apelācijas un pārsūdzības;
 • Izstrādāt pārsūdzības stratēģiju, t. sk. izvērtēt potenciālos ieguvumus un izmaksas, piedāvājot vislabāko risinājumu;
 • Sniedzot palīdzību argumentu sagatavošanā pret VID;
 • Aktīvi sadarbojoties ar VID pirmstiesas sūdzību izskatīšanas nodaļu.

Tiesvedības laikā:

Veikt apelāciju augstākajai nodokļu iestādei

 • Analizējot nodokļu administrācijas lēmumus;
 • Gatavojot apelācijas projektus;
 • Uzraugot procesu un rezultātu.

Pārstāvot klientu visos tiesvedības posmos:

 • Gatavojot visus nepieciešamos procesuālos dokumentus (prasības, pretprasības u.c.);
 • Iesniedzot dokumentus tiesai (ieskaitot pierādījumu vākšanu);
 • Pārstāvot klientu visā tiesas procesā;
 • Veicot uzraudzību visās tiesvedības stadijās, tostarp, redakcionāli pārskatot visus procesuālos dokumentus.

Sazinieties ar mums

Ņina Podvinska
Nodokļu un juridisko pakalpojumu projektu vadītāja
Tel: 67094400
E-pasts

PricewaterhouseCoopers SIA
Kr. Valdemāra iela 21
Tel: + 371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums