Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Nodokļu pārvaldība un grāmatvedības pakalpojumi

Strauji mainīgā regulējošā vide prasa no uzņēmējiem aizvien lielāku uzmanību pievērst finanšu uzskaitei, nodokļu un citu saistītu risku vadībai, kas nav iespējama bez nepārtrauktas kvalifikācijas paaugstināšanas. Tikmēr sīvas konkurences apstākļi prasa to izdarīt ar ierobežotiem resursiem. Reaģējot uz šiem izaicinājumiem, piedāvājam klientiem šos jautājumus uzticēt PricewaterhouseCoopers (PwC) komandas speciālistiem.

Mūsu grāmatveži, nodokļu konsultanti un juristi ir gatavi sniegt augstākās kvalitātes pakalpojumus, pilnībā vai daļēji pārņemot uzņēmuma finanšu un juridiskā atbalsta procesus.

Finanšu un vadības grāmatvedība

 • Grāmatvedības kārtošana atbilstoši LR likumdošanas prasībām, IAS/IFRS un uzņēmumu grupas grāmatvedības politikai;
 • Mēneša, ceturkšņa un gada finanšu atskaites/pārskati vadības, nodokļu un uzņēmumu grupas pārskatu vajadzībām;
 • Palīdzība kontu plāna izstrādē vai uzlabošanā;
 • Grāmatvedības politikas sagatavošana, grāmatvedības rokasgrāmatas vai finanšu rokasgrāmatas izstrāde;
 • Darījumu pamatojošo dokumentu izstrāde efektīvai nodokļu likumdošanas piemērošanai;
 • Pakalpojumi saistībā ar finanšu gada slēgšanu, atbalsts darbā ar auditoriem un valsts institūcijām;
 • Uzskaites un pārskatu sagatavošanas procesu nepārtraukta optimizācija atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai.

Algas aprēķini, nodokļi

 • Mēneša bruto/neto atlīdzības aprēķins, IIN summu un VSAOI iemaksu aprēķināšana Latvijā un arī ārvalstīs nodarbinātām personām;
 • Mēneša un gada deklarāciju sagatavošana un iesniegšana, izmantojot EDS vai citas sistēmas ārvalstīs nodarbinātajiem;
 • Konsultācijas par nodokļu maksātāja pienākumiem, deklarāciju iesniegšanas kārtību un termiņiem;
 • Deklarāciju pārbaude un konsultācijas par nodokļu stratēģiju atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai.

Pievienotās vērtības nodoklis

 • Darījumu uzskaite, PVN reģistra kārtošana un deklarāciju sastādīšana saskaņā ar Latvijas un citu valstu likumdošanu;
 • PVN deklarāciju, aprēķinu pārbaude;
 • PVN deklarāciju iesniegšana;
 • Konsultācijas PVN jautājumos;
 • Darījumi ES teritorijā un Intrastat deklarācijas;
 • Palīdzība nodokļu atgūšanā, kā arī atbalsts nodokļu audita un pārbaudes laikā.

Uzņēmumu ienākuma nodoklis

 • UIN deklarācijas sagatavošana saskaņā ar Latvijas un citu valstu likumdošanu;
 • Deklarācijas pārbaude;
 • Deklarācijas iesniegšana;
 • Nodokļu konsultācijas par UIN vai atliktā nodokļa piemērošanu atsevišķiem darījumiem;
 • Konsultācijas par nodokļu samaksu un palīdzība nodokļu atgūšanā, kā arī atbalsts nodokļu audita un pārbaudes laikā;
 • Nodokļu plānošana atbilstoši uzņēmējdarbības specifikai un mērķiem.

Sazinieties ar mums

PwC Birojs

Kr. Valdemāra iela 21, PwC Latvia

Tel: +371 67094400

Sekojiet mums