Iekšējais audits

Iekšējā audita ārpakalpojums

PwC revīzijas speciālistus iespējams piesaistīt iekšējā audita projektos, neatkarīgi vai kā atbalstu Jūsu uzņēmuma esošajai iekšējā audita struktūrvienībai, lai veiktu pilnvērtīgu auditu un atbilstošu šīs jomas risku novērtējumu saskaņā ar Starptautiskajiem iekšējā audita profesionālās prakses standartiem, Ētikas kodeksu un Iekšējā audita definīciju. Iespējama divu veidu sadarbība– pilns iekšējā audita ārpakalpojums un kopēji veikts iekšējā audita projekts.

Iekšējā audita apmācības

Piedāvājam individuāli izstrādātas mācības Jūsu uzņēmuma iekšējā audita struktūrvienībai. Mūsu iekšējā audita speciālisti uzklausīs un identificēs Jūsu vajadzības un pielāgos mācību materiālu, tajā iekļaujot ne tikai teorētisko daļu, bet arī praktiskos uzdevumus. Aicinām apmeklēt arī PwC's Academy piedāvātos iekšējā audita, iekšējās kontroles kā arī risku vadības kursus.

Iekšējā audita ārējais novērtējums

Saskaņā ar Starptautiskajiem iekšējā audita profesionālās prakses standartiem, Ētikas kodeksu un Iekšējā audita definīciju, vismaz reizi piecos gados ir jāveic iekšējā audita funkcijas kvalitātes ārējais novērtējums. Iekšējā audita ārējais novērtējums sniedz Jūsu uzņēmuma iekšējā audita departamenta pakalpojumu prakses neatkarīgu vērtējumu un palīdzēs uzlabot tā sniegumu.

Sazinieties ar mums

Ilandra Lejiņa
Partnere
Tel: +371 67094400
E-pasts

Sekojiet mums