Transferne cene

Družbe uporabljajo transferne cene za namene davčne optimizacije in doseganje poslovnih ciljev. Namen dokazovanja transfernih cen pri poslovanju s povezanimi osebami za potrebe Davčne uprave je dokazati, da ustvarjeni prihodki dejansko ustrezajo odhodkom, tako da se lahko učinek na vsakem koraku procesa meri in ustrezno nagradi. Oblikovanje ustrezne politike transfernih cen je pomembno tudi zato, ker so od nje odvisni prihranki in dobički. Transferne cene tako vplivajo na celotno verigo poslovanja od raziskav in razvoja, proizvodnje, marketinga, do distribucije ter prodajnih in poprodajnih aktivnosti.

V družbi PricewaterhouseCoopers se zavedamo pomena transfernih cen za vašo družbo. Kot mednarodna družba vam nudimo kombinacijo mednarodnih in lokalnih izkušenj, ki prispevajo k vaši uspešnosti poslovanja.

Dejstva o transfernih cenah

Mednarodne raziskave s področja transfernih cen iz leta 2003 so pokazale, da za večino anketiranih družb transferne cene predstavljajo najpomembnejše davčno vprašanje. To potrjujejo naslednji izsledki raziskave:

 • 68% družb, sodelujočih v raziskavi meni, da bodo transferne cene predstavljaje najpomembnejšo davčno vprašanje za njihovo družbo v naslednjih dveh letih;
 • 86% matičnih družb in 93% odvisnih družb je identificiralo transferne cene kot najpomembnejše mednarodno davčno vprašanje;
 • 50% družb, sodelujočih v raziskavi, ki je imelo revizijo s področja transfernih cen, je pregledalo in posledično izboljšalo dokumentacijo za zagovarjanje transfernih cen;
 • 76% vseh sodelujočih v raziskavi meni, da bodo imeli v naslednjih dveh letih revizijo;
 • Davčni organi po svetu so vedno bolj pozorni na obravnavanje storitev in neopredmetenih sredstev;
 • Multinacionalne družbe so skoraj zagotovo podvržene davčni reviziji s področja transfernih cen;
 • Vse družbe so izpostavljene davčni reviziji, vendar pa so večje družbe še bolj izpostavljene reviziji;
 • 50% družb, ki jim je grozila kazen s strani davčnih organov, je dejansko moralo plačati kazen.

Uporabljena orodja

Za oblikovanje ustrezne politike transfernih cen bomo uporabili različne domače in tuje komercialne baze, do katerih imamo dostop in vam ponudili naša programska orodja za namene transfernih cen.

MAXIMIN®

MAXIMIN® je spletna aplikacija, ki jo je razvil PricewaterhouseCoopers, da bi uporabnikom omogočil pridobiti vse pomembne podatke za analizo transfernih cen na organiziran način. Vnos zahtevanih podatkov v spletno aplikacijo olajša pripravo ustrezne dokumentacije za zagovarjanje transfernih cen.

MAXIMIN® družbam omogoča:

 • enostavno identifikacijo in zbiranje podatkov;
 • oceno in identifikacijo morebitnih tveganj;
 • izdelavo osnovne funkcijske in finančne analize;
 • izdelavo in urejanje podrobnih finančnih poročil za zagovarjanje transfernih cen;
 • doslednost dokumentacije za zagovarjanje transfernih cen.

TP3 - Transfer Pricing Project Platform

TP3 je spletna aplikacija PricewaterhouseCoopers-a za organiziranje in shranjevanje podporne dokumentacije in drugih informacij za zagovarjanje transfernih cen. Družbam nudi ogrodje za upravljanje z znanjem glede načrtovanja, priprave in uspešnega zagovarjanja dokumentacije s področja transfernih cen.

PKN - Pricing Knowledge Network®

Delitev znanja in izkušenj je ključ za uspeh. Poslovno okolje se neprestano spreminja, zato je potreba po tekočem poznavanje spreminjajočih se trendov na področju transfernih cen ključnega pomena. Orodje PKN - Pricing Knowledge Network®, ki ga je razvil PricewaterhouseCoopers, deluje kot globalna internetna elektronska mreža, ki nudi članom tekoče obveščanje o:

 • pomembnejših novicah s področja transfernih cen;
 • novicah glede razvoja v lokalnem in mednarodnem okolju;
 • seminarjih in delavnicah;
 • možnost spoznavanja s kolegi iz drugih družb, ki se srečujejo s podobnimi problemi;
 • dostop do mednarodne mreže strokovnjakov transfernih cen.

Ob prijavi v mrežo je mogoče prilagoditi osebne nastavitve tako, da prejemate samo informacije o državah, ki so ključne za vas in vaš posel.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na