Zmanjšajte svojo izpostavljenost na področju transfernih cen v Sloveniji

S 1. Januarjem 2005 je začel veljati nov Zakon od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1). Z novim zakonom je prišlo do uskladitve določil o transfernih cenah z direktivami OECD. Novost predstavlja tudi 365. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-1), ki določa, katero dokumentacijo o določanju transfernih cen mora hraniti davčni zavezanec. Ta določila so bila v slovensko zakonodajo uvedena kot posledica pridružitve Slovenije EU, modernizacije davčne zakonodaje in splošnega trenda zaostrovanja predpisov, ki se nanašajo na določanje transfernih cen. V primeru, da davčni zavezanec ne predloži zahtevane dokumentacije davčnemu organu, se družba lahko kaznuje z denarno kaznijo do 600.000 tisoč SIT. Poleg tega so možne tudi povečanje davčne osnove in druge kazni.

Navedeno priča o pomembnosti učinkovitega dokumentiranja in uskladitve politike transfernih cen za družbe, ki se želijo zaščititi pred pregledom davčnih organov in morebitnimi finančnimi posledicami.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na