Davčno svetovanje v sektorju nepremičnin

V zadnjih letih je poslovanje in upravljanje z nepremičninami tudi v srednji in vzhodni Evropi postala pomembna in dinamična dejavnost. Problematika upravljanja z nepremičninami je kompleksna, saj jo ureja pomemben del domače in tuje zakonodaje, ki pa se vedno hitreje spreminja. Članstvo v Evropski Uniji je pomembno znižalo tveganje za naložbe v nepremičnine znotraj članstva. Zato se je tudi v Sloveniji pojavila potreba po upravljanju, razvoju ter sistematičnem investiranju v dejavnost nepremičnin. Gre za relativno novo dejavnost, ki pa se bo vzporedno z razvojem lokalne zakonodaje v prihodnjih letih hitro razvijala. Tuje investitorje pa že zdaj z vstopom na slovenski nepremičninski trg varuje stabilno gospodarstvo ter z EU usklajena stvarnopravna in davčna zakonodaja. Iz tega razloga se je PricewaterhouseCoopers Slovenija kot del mreže svetovalcev iz regije srednje in vzhodne Evrope odločil ustanoviti posebno skupino strokovnjakov, ki se ukvarjajo z davčnim svetovanjem na področju dejavnosti upravljanja z nepremičninami. Davčni svetovalci, ki poznajo slovenski trg, vam lahko pomagajo pri davčnih in pravnih vprašanjih s področja upravljanja z nepremičninami.

Storitve z dodano vrednostjo

Naše storitve obsegajo preprostejše, kot tudi kompleksnejše rešitve na področju nakupa, upravljanja ter prodaje nepremičnin, kot so:

 • Davek na promet nepremičnin
 • Davčna vprašanja s področja DDV
 • Kapitalski dobički
 • Računovodska vprašanja s področja SRS 2006 ter MSRP
 • Davčna, pravna in finančna vprašanja s področja izboljšanja prihodkovne strukture najemnikov
 • Davčnopravne posledice obremenitev nepremičnin
 • Nakupi oz. prodaje sredstev ali deležev itn.

Zahtevnejša vprašanja največkrat zahtevajo interdisciplinarni pristop strokovnjakov s področja nepremičnin, stvarnega in gospodarskega prava, davkov ter financ. Te storitve so največkrat naslednje:

 • Lokalno ter mednarodno davčno (pre)strukturiranje, ki vključuje rešitve, kot so:
  • Izbira najugodnejše lokacije lastništva nepremičnin
  • Vzpostavitev podjetniških lastniških struktur
  • Tehnike financiranja ter distribucije denarnih presežkov
  • Davčna vprašanja pri razvoju nepremičnin
  • Tehnike prodaje sredstev ali naložbe
 • Prevzemi, združitve in delitve ter poprodajno strukturiranje vključno z davčnimi, pravnimi ter finančnimi skrbnimi pregledi na nakupni ter prodajni strani,
 • Ustanovitev nepremičninskih skladov v različnih davčnih jurisdikcijah skozi globalno mrežo podjetij PwC
 • Optimizacije davka na dodano vrednost ter davka na promet nepremičnin
 • Uporaba davčnih olajšav iz naslova investicij ter optimizacija kapitalskih dobičkov
 • Svetovanje pri poteku transakcije z nepremičninami na nabavni ter prodajni strani

Naš pristop

Enotna skupina svetovalcev je prisotna skozi celotno transakcijo (nakup/nabava) ter vključevanje posameznih strokovnjakov za posamezna področja

 • Interdisciplinarni pristop (vključitev strokovnjakov s področja nepremičnin, finance, davkov ter področja stvarnega in gospodarskega prava)
 • Tesno sodelovanje in podpora davčnih svetovalcev s področja EU
 • Pristop usmerjen v najboljše rešitve za kliente
 • Transparenten ter učinkovit projektni management
 • Visoka fleksibilnost ter specializirane skupine strokovnjakov
 • Obseg davčnih storitev pri podpori nakupne transakcije

  Obseg davčnih storitev pri podpori prodajne transakcije

  S pomočjo znanja in izkušenj naše mreže svetovalcev s področja upravljanja z nepremičninami ter davčnega svetovanja zagotavljamo, da bodo vaše zahteve sprejete in opravljene na profesionalni ravni.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na