Optimizirajte vaše poslovanje

Preoblikovanje verige dodane vrednosti

PricewaterhouseCoopers vam lahko pomaga pri oblikovanju davčno učinkovitega poslovnega modela na mednarodni ravni. Ta model bi bil oblikovan na podlagi poglobljene analize verige dodane vrednosti, trga in kupcev ter povezav z dobavitelji.

Učinkovito obvladovanje neopredmetenih sredstev

PricewaterhouseCoopers vam lahko z davčnega vidika pomaga pri učinkovitem obvladovanju neopredmetenih sredstev, saj vam omogoči pregled in nadzor nad uspešnostjo koriščenja neopredmetenih sredstev ter pomaga pri oblikovanju učinkovite politike transfernih cen na področju neopredmetenih sredstev. Davčni organi lahko v procesu davčne inšpekcije zahtevajo podporno dokumentacijo, s katero morajo davčni zavezanci upravičiti davčno priznane odhodke. Najpogostejša tveganja izhajajo iz:

  • plačil za izvajanje upravljalskih storitev (management fee), ki nimajo zadostne podlage v podporni dokumentaciji;
  • odobravanja brezobrestnih posojil med povezanimi osebami;
  • obravnavanja različnih marž za različne povezane osebe;
  • nedosledne politike poslovanja med različnimi povezanimi osebami.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na