Skip to content Skip to footer
Search
si

Loading Results

Prevzemi in združitve ter mednarodno davčno strukturiranje

Davčne storitve v zvezi s prevzemi in združitvami (M&A) ter mednarodnim davčnim strukturiranjem

Ne glede na velikost vašega podjetja ali dejavnosti, v kateri posluje, je vzpostavitev primerne lastniške strukture bistvena za zniževanje operativnih stroškov ter davčnih odhodkov. Podjetja se lahko razvijajo iz naslova organske rasti ali se širijo s prevzemi ter združitvami. S ciljem dosegati zadovoljive stopnje rasti podjetja je potrebna precejšnja stopnja previdnosti ter znanja. Iz tega razloga je PricewaterhouseCoopers Slovenija kot del mreže davčnih svetovalcev vzpostavil interdisciplinarno skupino svetovalcev, ki vam lahko pomagajo pri rešitvah davčnega strukturiranja ter M&A storitev na področju davčnega in gospodarskega prava ter financ. Lahko vam pomagajo pri nasvetih v zvezi z davčno učinkovito implementacijo prevzemov in združitev ter si skozi primerne tehnike davčnega strukturiranja in planiranja znižati celotno davčno obremenjenost vašega podjetja.

Kaj z našimi storitvami pridobite?

S temi storitvami pridobite na več načinov. Pomagamo vam pri izvedbi strateških odločitev z davčnim svetovanjem na področju prevzemov in združitev v skladu s slovenskim davčnim in korporacijskim pravom v Sloveniji ter direktivami Evropske Unije. Prav tako vam pomagamo pri prestrukturiranju obstoječe strukture podjetij v strukturo, ki bolj ustreza vašim ciljem ter obenem skušamo znižati davčno obremenjenost podjetij v skupini. Nadalje vam lahko pomagamo pri pripravi potrebnih pogodb in ostalih davčnih zahtev, kar bo poskrbelo, da bo davčna učinkovitost sestavni del vašega poslovanja. Davčno strukturiranje, prevzemi in združitve zahtevajo interdisciplinaren pristop s področij davčnega in korporacijskega prava, financ in računovodstva. Enotna ter homogena skupina strokovnjakov vam bo pomagala najti ustrezne rešitve na teh področjih pri transakcijah znotraj Slovenije ali pri mednarodnih transakcijah. Neto rezultat našega nastopa bo prikazan v povečani vrednosti za lastnike.

Glavne storitve

  • Razvoj prevzemnih strategij in ciljno raziskovanje finančnih in davčnih skrbnih pregledov
  • Svetovanje na področju davčno učinkovitih prestrukturiranih tehnik kot so na primer prevzemi, združitve in delitve ter prenosi premoženja
  • Pomoč pri pridobitvi dovoljenj davčnih organov za pridobitev upravičenj iz naslova direktive o davčno nevtralnem prenosu premoženja v domačih in mednarodnih transakcijah
  • Pomoč pri iskanju davčno učinkovite lastniške strukture skupine
  • Svetovanje na področju mednarodnega davčnega načrtovanja ter strukturiranja pri razdelitvi presežkov ter preprečitve nekontroliranega »uhajanja davkov«
  • Pomoč pri davčnih in računovodskih vplivih novih SRS 2006 in MSRP na poslovne kombinacije
  • Svetovanje pri vlogah in uporabi mednarodnih sporazumov o dvojnem obdavčevanju
  • Svetovanje o učinkovitih davčnih strategijah za licenciranje, programsko opremo in ostalo intelektualno lastnino
  • Pomoč pri sestavljanju potrebnih pogodb in davčnih vlog
  • Razvoj strategij pri prodaji naložb »exit strategies«

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na