Ustvarite vrednost

Omogočimo vam, da:

  • z učinkovitim obvladovanjem neopredmetenih sredstev izkoristite neprepoznavna ter neizkoriščena neopredmetena sredstva;
  • znižate davčno izpostavljenost skupine z optimiziranjem razlik v davčnih stopnjah med posameznimi državami;
  • z odpravo davčnih neučinkovitosti znižate stroške poslovanja;
  • uskladite poslovno in davčno politiko družbe.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na