Dokumentacija za zagovarjanje transfernih cen

Uvod

Strokovnjaki PricewaterhouseCoopers-a s področja transfernih cen vam lahko pomagamo pri oblikovanju ustrezne dokumentacije za vse vrste transakcij med povezanimi osebami, ki bo ustrezala zakonskim zahtevam.

Pristop k oblikovanju dokumentacije

Dokumentacija za zagovarjanje transfernih cen povzema celotno analizo s področja transfernih cen o medsebojnih razmerjih med povezanimi osebami, zato lahko vsebuje naslednje vsebinske sklope:

  • analizo panoge in analizo družbe

Ta analiza vključuje analizo panoge, v kateri družba ali skupina deluje. Informacije, ki se vključijo v to poglavje, so splošen opis poslovnega okolja, analiza verige vrednosti, analiza ključnih aktivnosti in tveganj, ki vplivajo na politiko oblikovanja cen, napovedi za panogo, velikost trga, narava konkurence in opis glavnih konkurentov, zakonska ureditev panoge ter uporabljena tehnologija. Namen te analize je identificirati vire konkurenčnih prednosti panoge, glavne procese v panogi, glavna tveganja in vplive na cene. Dokumentacija mora vsebovati tudi analizo družbe z različnih vidikov, ki družbi zagotavljajo položaj v panogi (model upravljanja, prodajne poti, poslovna strategija,...).

  • funkcijsko analizo

S funkcijsko analizo želimo identificirati ključne ekonomske značilnosti transakcij med povezanimi osebami v povezavi s poslovnimi funkcijami, sredstvi in tveganji, ki izhajajo iz transakcij med povezanimi osebami. Relativna nagrada za posamezno povezano osebo mora odsevati zgornje pogoje.

  • ekonomsko analizo, ki vsebuje izbiro metode in primerjavo s primerljivimi podjetji

Na podlagi ugotovljenih funkcij in tveganj, ki izhajajo iz ugotovljenih funkcij, je za ugotovljene transakcije treba določiti primerljive tržne cene z uporabo najprimernejše metode za ugotavljanje transfernih cen ali s kakršnokoli kombinacijo metod oziroma uporabo druge primerne metode. Namen študije primerljivosti je analizirati primerljive transakcije, na podlagi katerih je mogoče določiti primerljive tržne cene za transakcije naročnika.

  • finančno analizo

S finančno analizo se ugotovi efekt uvedbe politike transfernih cen. Finančna analiza neodvisnih podjetij služi kot dobra primerjava za razdelitev dobička/izgub znotraj skupine naročnika. Za primerjavo neodvisnih podjetij z opazovano družbo in njenimi povezanimi osebami je potrebno izbrati primerni indikator dobička.

Kaj je Global Core Documentation®?

Global Core Documentation® pristop omogoča predvsem mednarodnim družbam oblikovati dokumentacijo za zagovarjanje transfernih cen za lokalne potrebe na podlagi globalnih podatkov in informacij.

Za oblikovanje Global Core Documentation® PricewaterhouseCoopers uporablja razvejano mrežo pisarn, ki razvija in deli znanja med referenčnimi pisarnami po vsem svetu. Tako ima tudi slovenska pisarna dostop do najboljših strokovnjakov s področja transfernih cen. Zato lahko pri oblikovanju popolnoma upoštevamo želje in zahteve naših strank.

Prvi korak pri oblikovanju je ugotoviti, analizirati in oblikovati osnovno dokumentacijo (»core documentation«). Sestavljajo jo podatki o skupini, ki so značilni za vse države, v katerih skupina posluje. V drugem koraku strokovnjaki v posameznih državah osnovno dokumentacijo »preverijo« na lokalni ravni z izvedbo lokalne analize ter oblikujejo poročilo o lokalnih posebnostih (»local report«). Razlikovanje med osnovno dokumentacijo (»core documentation«) in lokalno dokumentacijo (»local documentation«) je dinamični proces in je popolnoma odvisen od želja in zahtev stranke. V tem pogledu dokumentacija odseva tako poslovni kot tudi davčni vidik.

KORAK 1 KORAK 2 KORAK 3
    GlobalnaLokalna
Oblikovanje skupne globalne in lokalne skupine stranke in PwC Analiza transakcij med povezanimi osebami Global Core Documentation
Ocenitev tveganj in priložnosti Analiza globalnega in lokalnega poslovanja, financiranja in pravne strukture Preverjanje na lokalni ravni
Določitev obsega storitev in dela (države, regije) Določitev skupne osnove za transakcije med povezanimi osebami Poročilo o lokalnih posebnostih
Planiranje faz projekta in določitev časovnega okvira   Zagotovitev skladnosti dokumentacije med različnimi državami

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na