Skip to content Skip to footer
Search
si

Loading Results

Skladnost z DDPO

Poleg priprave davčnih mnenj na vašo zahtevo, lahko naši specialisti za davek od dohodka pravnih oseb opravijo revizijo davka od dobička. Davčna revizija je izvedena kot hiter pregled usklajenosti z ZDDPO, kjer se določi spodnja meja davčnega tveganja, ali poglobljena davčna revizija, odvisno od vaših potreb. Priporočljivo je, da se hitri pregledi izvajajo redno skozi daljše obdobje, medtem ko je poglobljena davčna revizija običajno potrebna ob spremembah davčne zakonodaje. Davčna revizija se lahko nanaša na celotno davčno obdobje ali pa le na del davčnega obdobja.

PricewaterhouseCoopers v Sloveniji ponuja naslednje storitve, ki se navezujejo na davke od dohodkov pravnih oseb:

 • Svetovanje
 • Revizija davka od dobička pravnih oseb
 • Davčno strukturiranje

Svetovanje

Z našimi strankami sodelujemo pri analizi morebitne davčne izpostavljenosti in jim svetujemo, da poslujejo v skladu z davčno zakonodajo in tako znižajo tveganje iz naslova dodatno odmerjenega davka. V primeru kakršnihkoli davčnih problemih ali vprašanj v zvezi z vašimi davčnimi olajšavami, obdavčenja v Sloveniji in mednarodnega obdavčenja, trenutne prakse ali uradnih mnenj davčnih organov, se lahko z nami posvetujete.

Revizija davka od dobička pravnih oseb

Davčna revizija zajema naslednje preglede:

 • Izkazovanje prihodkov in stroškov ter odhodkov glede na določila zakonskih in podzakonskih aktov;
 • Ustreznost dokumentacije in verodostojnost knjigovodskih listin pri izkazovanju izbranih poslovnih dogodkov v povezavi z davčnim obračunom
 • Pravilnost uporabljenih računovodskih usmeritev v poslovnih bilancah in njihov vpliv na davčni obračun DDPO;
 • Obdavčitev mednarodnih dohodkov pri viru in njihov vpliv na obdavčenje v Sloveniji;
 • Kritična presoja davčno nepriznanih odhodkov in stroškov;
 • Optimalnost izrabe davčnih olajšav in drugih zmanjšanj davčne osnove zaradi izvedbe učinkovitega davčnega načrtovanja;
 • Svetovanje in priporočila pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti;
 • Priprava za davčno revizijo s strani davčnega organa.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na