Pridobivanje dokumentacije

Izzivi pri oblikovanju dokumentacije

Mnoge države imajo posebne zahteve za oblikovanje dokumentacije o transfernih cenah, kar pomeni, da morajo mednarodne družbe pripraviti dokumentacijo o transfernih cenah za vsako državo, v kateri poslujejo, posebej. Ena takih držav je tudi Slovenija, kjer veljajo še posebej natančna in zapletena pravila, določena v 365. členu ZDavP-1. V družbi PricewaterhouseCoopers vam lahko pomagamo premostiti te ovire z:

  • pridobivanjem informacij o razvoju lokalnih in mednarodnih predpisov;
  • zmanjšanjem visokih administrativnih stroškov;
  • pripravo dosledne dokumentacije za vse vrste transakcij med povezanimi osebami skladno z lokalnimi zahtevami. To vključuje pripravo analize tveganj posameznih držav in zahtev po dokumentaciji za vsako državo posebej.

Naše rešitve in pristop

Zaradi posebnosti slovenske zakonodaje, ki se nanaša na transferne cene, vam lahko ponudimo pomoč v dveh oblikah:

Lokalne zahteve po dokumentaciji:

Posebnost slovenske zakonodaje vašim družbam nalaga oblikovati takšno dokumentacijo za zagovarjanje transfernih cen, ki bo v skladu z zahtevami slovenske zakonodaje. Oblikovanje takšne dokumentacije je potrebno, da se izognete morebitnim kaznim in davčnim revizijam.

V družbi PricewaterhouseCoopers vedno poizkušamo našim strankam nuditi najkvalitetnejše storitve. Za to uporabljamo svoje znanje in izkušnje na lokalni ravni, s čimer strankam zagotavljamo večjo učinkovitost pri pripravi podporne dokumentacije za zagovarjanje transfernih cen in poenostavitev procesa dokumentiranja v skladu s predpisi.

Global Core Documentation®:

Kot del največje svetovalne družbe na svetu vam lahko ponudimo najkvalitetnejše svetovalne storitve tako na lokalni, kot na mednarodni ravni. Za ta namen smo pripravili poseben pristop, ki se imenuje Global Core Documentation®.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na