Strategije zagovora pred davčnimi organi

Dokumentacijo za zagovarjanje transfernih cen je potrebno oblikovati tako, da bo v primeru davčne inšpekcije predstavljala ustrezno osnovo za zagovarjanje pred davčnimi organi.

Izkušeni svetovalci PricewaterhouseCoopers-a s področja transfernih cen vam lahko z učinkovito uporabo oblikovane dokumentacije s področja transfernih cen pri tem pomagajo, s čimer se zmanjša tveganje nepredvidenih dodatnih davčnih obveznosti iz naslova transfernih cen.

PricewaterhouseCoopers vam lahko pomaga tudi pri uveljavljanju drugih možnosti pri izogibanju in razreševanju sporov povezanih s transfernimi cenami, t.j. pri oblikovanju vnaprejšnjega cenovnega sporazuma (Advance Pricing Arrangements - APA) z davčnimi organi, kot preventivnega ukrepa. Takšen dogovor za vnaprej določeno fiksno obdobje zmanjša tveganje nepredvidljivih davčnih inšpekcij. Poudariti je treba, da v Sloveniji zaenkrat še ni zakonske osnove za sklepanje takšnih sporazumov.

Kontakt

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku Davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Telefon: +386 31 790 584

Pridružite se nam na