Obvladovanje poslovnih kriznih razmer

PwC-jevi strokovnjaki za obvladovanje kriznih razmer nudijo podjetjem s kompleksnimi poslovnimi težavami celovito finančno, gospodarsko in strateško svetovanje.

PricewaterhouseCoopers Slovenia nudi predsednikom uprav, članom uprav odgovornim za finance in drugim članom uprav podjetij novo storitev svetovanja, imenovano Obvladovanje tveganj na področju učinkovitosti izvedbenih procesov (Performance Risk Management - PRM). Nova storitev bo nudila slovenskim podjetjem pomoč pri izboljšanju kvalitete in ustreznosti upravljanja podjetja in graditve skupnega proračuna, še posebno na področju prepoznavanja tveganj, ki lahko kratkoročno in dolgoročno vplivajo na izvrševanje dela in učinka v podjetju.

Obvladovanje tveganj na področju učinkovitosti izvedbenih procesov nudi svež pristop k poročanju, analizi, napovedovanju in nadzoru klučnih poslovnih in finančnih kazalcev in tako dovoljuje vodstvu podjetja osredotočanje svoje pozornosti k izboljšanju izvršitve dela in s tem vrednosti podjetja. Storitev s pomočjo soglasja o skupnih pogledih na ključne kazalce predstavlja veliko transparentnost med finančnimi in poslovnimi skupnostmi.

“Slovenska podjetja z namenom izboljšanja učinkovitosti in povečanja nadzora agresivno ocenjujejo in vrednotijo svoje ključne procese. Sedaj spoštujejo dejstvo, da je potrebno ohranjati te ključne procese in hkrati ocenjevati tveganja pri izrševanju teh procesov, saj pravočasen nadzor nad tveganji postaja nujna zahteva v poslovanju podjetja.

Contact us

Per Sundbye
Partner, vodja forenzičnih storitev za področje jugovzhodne Evrope
Elektronski naslov

Pridružite se nam na