Svetovanje

Družba PwC SVETOVANJE d.o.o. s storitvami na področju poslovnega svetovanja podjetjem pomaga doseči boljše poslovanje prek izboljšane učinkovitosti in uspešnosti ključnih poslovnih procesov. Naši strokovnjaki nudijo svetovanje in podporo glede ključnih vprašanj, s katerimi se srečujejo naši naročniki, ter s pomočjo znanja s področja upravljanja tehnologije, podatkov in programov poiščejo najboljšo rešitev.

PwC-jevi strokovnjaki za obvladovanje kriznih razmer nudijo podjetjem s kompleksnimi poslovnimi težavami celovito finančno, gospodarsko in strateško svetovanje.

PwC vam lahko pomaga pri forenzičnih zadevah, kjer naše storitve pokrivajo celoten spekter proaktivnih in reaktivnih rešitev: od kompleksnih preiskav z namenom iskanja dejstev, do razvijanja sofisticiranih sistemov za preprečevanje goljufij, ocene škode pri zavarovalnih zahtevkih in delovanja v vlogi sodnega izvedenca pri arbitraži ali pravdnih sporih.

Na področju finančnega svetovanja naročnikom pomagamo upravljati njihova celotna poslovna tveganja ter tako izboljšati finančni uspeh.

Nudenje transakcijskih storitev predstavlja ključni del naše dejavnosti na področju prevzemov in združitev, privatizacij, cenitev, študij izvedljivosti in priprave poslovnih načrtov.

Ob tem izvajamo tudi ocene računovodskih in informacijskih sistemov za izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti, gospodarstva in varoval.

S pomočjo naših veščin in izkušenj razumemo praktične vplive zakonodaje na dejavnosti naših naročnikov in jim pomagamo pri razvoju ustreznih strategij, ki jim iz vsake situacije prinašajo največ ugodnosti.

Kontakt

mag. Vlado Šarenac

mag. Vlado Šarenac

Direktor področja tehnološkega svetovanja za jugovzhodno Evropo, PwC Slovenia

Pridružite se nam na