Svetovanje

Kadar podjetje vstopa v večjo transakcijo, želi izvesti organizacijske spremembe ali sprejeti strateške odločitve glede prihodnosti, se obrne na naš oddelek za svetovanje, ki podjetju pomaga pri razvijanju kreativnih idej in z nudenjem strokovnih nasvetov.

Naročnikom pomagamo upravljati njihova celotna poslovna tveganja ter tako izboljšati finančni uspeh.

Nudenje transakcijskih storitev predstavlja ključni del naše dejavnosti na področju prevzemov in združitev, privatizacij, cenitev, študij izvedljivosti in priprave poslovnih načrtov.

Ocena računovodskih in informacijskih sistemov za izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti, gospodarstva in varoval.

S pomočjo naših veščin in izkušenj razumemo praktične vplive zakonodaje na dejavnosti naših naročnikov in jim pomagamo pri razvoju ustreznih strategij, ki jim iz vsake situacije prinašajo največ ugodnosti.

Vrste storitev:

Storitve poslovnega svetovanja podjetjem pomagajo doseči boljše poslovanje prek izboljšane učinkovitosti in uspešnosti ključnih poslovnih procesov. Nudimo svetovanje in podporo glede ključnih vprašanj, s katerimi se srečujejo naši naročniki, ter s pomočjo našega znanja s področja upravljanja tehnologije, podatkov in programov poiščemo najboljšo rešitev.

PwC-jevi strokovnjaki  za obvladovanje kriznih razmer  nudijo  podjetjem s kompleksnimi poslovnimi težavami celovito finančno, gospodarsko in strateško svetovanje.

PwC vam lahko pomaga pri forenzičnih zadevah.

Naše storitve pokrivajo celoten spekter proaktivnih in reaktivnih rešitev – od kompleksnih preiskav z namenom iskanja dejstev do razvijanja sofisticiranih sistemov za preprečevanje goljufij, ocene škode pri zavarovalnih zahtevkih in delovanja v vlogi sodnega izvedenca pri arbitraži ali pravdnih sporih.

Transakcije (Posli): finančni skrbni pregledi, študije izvedljivosti in priprava poslovnih načrtov, združitve in prevzemi, finance, cenitve, storitve po sklenjenem poslu.

Pridružite se nam na