Računovodske storitve

Le s timskim delom in strastjo do pridobivanja znanja lahko dohajamo trende prihodnosti

Od prvotne ustanovitve pravnega subjekta ali poslovne enote lahko vodimo vaše računovodske evidence in vam pomagamo pri poročanju tako za namene davčnega kot zakonsko predpisanega računovodstva.

Naše storitve vključujejo celovito vodenje računovodskih evidenc v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi oziroma Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Pripravljamo kontne načrte, mesečna in letna poročila za namene skupinskega poročanja, poročila davčnim organom in opravljamo storitve, ki se nanašajo na zaključek finančnega leta (priprava letnih računovodskih izkazov).

Strankam nudimo naslednje storitve:

  • Pomoč pri začetni vzpostavitvi računovodskih knjig in sistema evidenc (kontni načrt, mapiranje s tujimi konti, računovodski pravilnik, programska oprema itd.)
  • Mesečne računovodske in knjigovodske storitve
  • Priprava/pregled obračuna davka od dohodka pravnih oseb
  • Priprava/pregled letnih računovodskih izkazov
  • Priprava poslovnih in drugih poročil v skladu z zahtevami skupine ali matične družbe
  • Pretvorba bruto bilance po MSRP v lokalne GAAP
  • Priprava in oddaja mesečnih obračunov DDV, vključno z navodili glede plačil, rekapitulacijskimi poročili ali obračuni Intrastat pri ustreznih davčnih organih ali carinskih uradih v okviru predpisanih rokov

Contact us

Mojca Bartol Lesar

Mojca Bartol Lesar

Partnerica v oddelku davčno - pravnega svetovanja, PwC Slovenia

Tel: +386 31 790 584

Pridružite se nam na