รายงานผลสำรวจผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ประจำปี 2562 ฉบับประเทศไทย

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง: พิสูจน์ตัวเองเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้บริหารเน็กซ์เจนรุ่นใหม่

สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน ทั้งความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงของผู้ประกอบการทั่วโลก ล้วนเป็นปัจจัยที่กดดันธุรกิจครอบครัวให้ต้องปรับตัวรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม ธุรกิจครอบครัวพยายามที่จะรักษาและสืบทอดคุณค่าของครอบครัวที่สั่งสมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ ในขณะเดียวกัน ก็ต้องปรับตัวเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดหลายคำถามสำคัญที่ตามมาว่า ผู้บริหารธุรกิจครอบครัวรุ่นปัจจุบันจะสามารถไว้วางใจและส่งต่อกิจการให้กับผู้นำรุ่นใหม่ (NextGens) ให้ช่วยขับเคลื่อนกิจการไปสู่เป้าหมายในอนาคต โดยยังคงรักษาคุณค่าหลัก (Core values) ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นได้หรือไม่?

ผู้นำรุ่นใหม่มีความพร้อมในการรับไม้ต่อทางธุรกิจแค่ไหน? และจะมีวิธีการจัดการกับธุรกิจหลังการส่งมอบกิจการอย่างไร? PwC ประเทศไทย มีความยินดีที่จะนำเสนอรายงานผลสำรวจผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ประจำปี 2562 ฉบับประเทศไทย (PwC Thailand’s NextGen Survey 2019 - Thailand Report) ที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อนำเสนอคำตอบต่อคำถามเหล่านี้

Download the report

(PDF, 2.2mb)

81%

ของผู้ตอบแบบสำรวจในไทย มีส่วนร่วมในการบริหารธุรกิจครอบครัวอย่างแข็งขัน

83%

ระบุว่า การมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ ‘เหมาะสมกับยุคดิจิทัล’ คือสิ่งที่ธุรกิจครอบครัวควรให้ความสำคัญ

79%

เชื่อว่าตนสามารถช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจครอบครัวได้ ด้วยกลยุทธ์ที่ ‘เหมาะสมกับยุคดิจิทัล’

62%

สร้างทักษะให้กับตัวเอง ด้วยการเข้าศึกษาในสถาบันบริหารธุรกิจ เข้าร่วมงานประชุมหรือสัมมนา และเรียนรู้จากเครือข่ายเพื่อน

สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ผู้บริหารและผู้นำองค์กรต้องก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพราะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยีดิจิทัลรูปแบบใหม่ รวมทั้งการแข่งขันที่รุนแรงของผู้ประกอบการทั่วโลก ล้วนเป็นปัจจัยที่กดดันธุรกิจครอบครัวให้ต้องปรับตัวรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม ส่งผลให้ความท้าทายในการดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

ในช่วงที่ผ่านมา ซีอีโอและผู้บริหารต่างแสวงหารูปแบบการทำธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในขณะเดียวกัน ก็พยายามที่จะรักษาและสืบทอดคุณค่าของครอบครัวที่สั่งสมมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ อีกทั้งยังต้องปรับตัวเพื่อให้กิจการสามารถแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดหลายคำถามสำคัญที่ตามมาว่า ผู้บริหารธุรกิจครอบครัวรุ่นปัจจุบันจะสามารถไว้วางใจและส่งต่อกิจการให้กับผู้นำรุ่นใหม่ให้ช่วยขับเคลื่อนกิจการไปสู่เป้าหมายในอนาคต โดยยังคงรักษาคุณค่าหลัก (Core values) ที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นได้หรือไม่? ผู้นำรุ่นใหม่มีความพร้อมในการรับไม้ต่อทางธุรกิจแค่ไหน? และจะมีวิธีการจัดการกับธุรกิจหลังการส่งมอบกิจการอย่างไร?

ทาง PwC ประเทศไทย มีความยินดีที่จะนำเสนอรายงานผลสำรวจผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ประจำปี 2562 ฉบับประเทศไทย (PwC Thailand’s NextGen Survey 2019 - Thailand Report) ที่ถูกจัดทำขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อนำเสนอคำตอบต่อคำถามเหล่านี้ นอกจากนี้ สถิติและตัวเลขต่าง ๆ ในรายงานฉบับนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ของไทยจากหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต ก่อสร้าง และค้าปลีก

ทั้งนี้ แนวคำถามที่ถูกบรรจุอยู่ในผลสำรวจมุ่งเน้นไปที่การจัดลำดับความสำคัญและเป้าหมายทางธุรกิจของธุรกิจครอบครัว รวมถึงประเด็นเรื่องของคุณค่า ความสามารถ ความคาดหวัง และการเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำในอนาคตว่า ผู้นำรุ่นใหม่มีมุมมองต่อธุรกิจครอบครัวของตนอย่างไร และประเมินธุรกิจครอบครัวของตนเมื่อเปรียบเทียบกับกิจการของคู่แข่งอย่างไร ยิ่งไปกว่านั้น รายงานยังแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้นำรุ่นใหม่ รวมถึงวิธีการที่จะสามารถเสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้กับผู้นำเหล่านี้ด้วย

ผู้นำธุรกิจครอบครัวทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคตควรให้ความสำคัญอย่างใกล้ชิดกับสิ่งที่สมาชิกครอบครัวในแต่ละรุ่นต้องการ รวมถึงความคาดหวังที่มีต่อกัน โดยไม่ลืมว่า ทายาทธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ยังต้องการการสนับสนุนและความไว้วางใจจากผู้นำรุ่นปัจจุบัน รายงานผลสำรวจฉบับนี้ ได้ให้คำแนะนำที่ผู้นำทั้ง 2 รุ่นจะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงซึ่งเราเชื่อว่า คำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้ผู้นำรุ่นใหม่สามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จได้ในอนาคต

ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการช่วยให้ทายาทธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีและยกระดับกิจการของตนให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน PwC ประเทศไทย จึงได้จัดตั้ง NextGen Club ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้นำเหล่านี้เตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดกิจการผ่านหลักสูตรและการฝึกอบรมจากทีมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่เหล่านี้ สามารถประยุกต์ใช้และนำพากิจการของตนไปสู่ความสำเร็จ

เราเชื่อครับว่า ธุรกิจครอบครัวจะยังคงเป็นฟันเฟืองสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางและร่วมเป็นสักขีพยานในการเห็นธุรกิจครอบครัวไทยมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป

นิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย
หัวหน้าสายงาน Clients and Markets
หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว
หุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย บริษัท PwC ประเทศไทย

คุณลักษณะที่หลากหลายของผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่

ผู้บริหารเน็กซ์เจนรุ่นใหม่มีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของบุคลิก วิธีการทำงาน และการจัดการธุรกิจครอบครัว ทั้งนี้ ผลสำรวจได้แบ่งคุณลักษณะที่หลากหลายของผู้นำรุ่นใหม่ ดังนี้

 1. ผู้ดูแล (Stewards)
  มุ่งเน้นไปที่การปกป้องผลกำไรและสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับธุรกิจครอบครัว
 2. ผู้ประกอบการภายใน (Intrapreneurs)
  จัดตั้งธุรกิจของตนเองภายใต้กิจการของครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่ ผู้ประกอบการภายในเหล่านี้ จะได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากครอบครัวด้วย
 3. ผู้เปลี่ยนถ่าย (Transformers)
  ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในธุรกิจครอบครัว ภายใต้ขอบเขตและการสนับสนุนที่ได้รับ
 4. ผู้ประกอบการ (Entrepreneurs)
  จัดตั้งธุรกิจของตนเอง โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ได้แลกเปลี่ยนผลกำไรกับธุรกิจครอบครัว

NextGen Club ของ PwC ประเทศไทย: คลับที่สร้างเครือข่าย เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และเสริมทักษะการเป็นผู้นำให้กับเน็กซ์เจน

PwC ประเทศไทย ตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของผู้นำธุรกิจครอบครัวไทย จึงได้ก่อตั้งคลับสำหรับผู้บริหารรุ่นเน็กซ์เจน (PwC Thailand’s NextGen Club) ขึ้นในปี 2562 เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้กับผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมที่เข้มข้น ให้ผู้นำรุ่นใหม่ได้สร้างเครือข่าย เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และเสริมทักษะการเป็นผู้นำ

คลับนี้ยังเป็นที่ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทายาทธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ได้เตรียมความพร้อมสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำธุรกิจครอบครัวในอนาคต

Connect: สร้างเครือข่ายธุรกิจให้แข็งแกร่ง

การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจผ่านการพบปะและแลกเปลี่ยนมุมมองในการทำธุรกิจกับผู้นำรุ่นใหม่ของไทยจะเปิดโอกาสให้คุณได้ถามคำถามเกี่ยวกับความท้าทายและความสำเร็จ รวมทั้งมีโอกาสแลกเปลี่ยนประเด็น และวิธีการสำคัญ ๆ ในการบริหารธุรกิจกับผู้นำรายอื่น ๆ นอกจากนี้ สมาชิกยังจะได้มีโอกาสในการขยายเครือข่ายกับทายาทธุรกิจครอบครัวทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึงผู้บริหารชั้นนำ ผู้นำองค์กร และบรรดาผู้นำธุรกิจครอบครัวที่มีความมั่งคั่งสูงจากทั่วโลกด้วย คลับของเราจะช่วยคุณสร้างเครือข่ายที่สำคัญที่สุดให้กับธุรกิจครอบครัวของคุณ

View more

Learn: เพิ่มโอกาสในการเรียนรู้

โปรมแกรมหลักสูตรของเราได้รับการออกแบบเพื่อสร้างผู้นำธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่โดยเฉพาะ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ แรงบันดาลใจ และการพัฒนาตนเอง โดยสมาชิกคลับจะได้เรียนรู้จากนักธุรกิจโดยตรงในสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้นและครอบคลุมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านคุณค่าและเป้าประสงค์

View more

Lead: เสริมทักษะการเป็นผู้นำ

หลักสูตรการฝึกอบรมของเราถูกออกแบบมาเพื่อช่วยเสริมจุดแข็งและความสามารถพิเศษของผู้นำรุ่นใหม่ โดยเราจะช่วยสร้างความมั่นใจและเสริมทักษะความเป็นผู้นำเพื่อให้ผู้นำรุ่นใหม่สามารถรับมือกับความท้าทายได้ดีขึ้น

View more

เกี่ยวกับวิธีการสำรวจ

รายงานผลสำรวจธุรกิจครอบครัวรุ่นใหม่ทั่วโลกประจำปี 2562 (PwC’s Global NextGen Survey 2019) ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นทายาทธุรกิจครอบครัวที่กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำธุรกิจ หรือมีความต้องการที่จะเป็นผู้นำธุรกิจครอบครัวในอนาคตจำนวนเกือบ 1,000 ราย โดยมี Meridian West เป็นผู้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ในช่วงระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน ถึง 13 กันยายน 2562 ทั้งนี้ มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนทั้งสิ้น 956 รายจาก 69 ประเทศ รวมทั้งผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน 31 รายจากประเทศไทย

Contact us

นิพันธ์ ศรีสุขุมบวรชัย

หัวหน้าสายงาน Clients and Markets
หัวหน้ากลุ่มลูกค้าธุรกิจครอบครัว
หุ้นส่วนสายงานภาษีและกฎหมาย, PwC Thailand

Tel: +66 (0) 2844 1000 ext. 4723

Follow us