Press room


Press releases

PwC เผยธุรกิจครอบครัวทั่วโลกเชื่อมั่นรายได้โตต่อเนื่อง หลังส่งไม้ต่อให้ผู้นำรุ่นที่ 3

PwC เผยผลสำรวจรายได้ของธุรกิจครอบครัวในปีที่ผ่านมาเติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปี พบกิจการภายใต้ผู้นำรุ่นแรกเติบโตดีกว่ารุ่นอื่นๆ ด้านผู้นำรุ่นปัจจุบันมั่นใจรายได้ในอีก 2 ปีข้างหน้ายังโตต่อเนื่อง...

PwC เผยผลสำรวจ ‘เอเปก’ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจเติบโตแข็งแกร่ง แม้กังวลความตึงเครียดทางการค้าเพิ่ม

PwC เผยซีอีโอในกลุ่มประเทศเอเปกยังคงเชื่อมั่นว่า แนวโน้มการเติบโตของรายได้และธุรกิจของตนในอีก 12 เดือนข้างหน้าจะแข็งแกร่ง แม้ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะปรับตัวเพิ่มขึ้น...

Contact us

Ploy Ten Kate
Head of Brand and Communications
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4713
Email

Pattamawadee Sriwongsa
Brand and Communications Manager
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4714
Email

Piyanat Suanapai
Brand and Communications Manager
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4718
Email

Panita Thawron
Brand and Communications Supervisor
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4722
Email

Kanokwan Raktham
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4728
Email

Panyathida Trangjirasathian
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4724
Email

Wirawat Kosawida
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4715
Email

Rattanakorn Pongthup
Brand and Communications Assistant
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4726
Email

Weeraphat Siraphaiboon
Brand and Communications Assistant
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4729
Email

Follow us