Press room

Press releases

PwC เผยความเชื่อมั่นซีอีโอเอเปกต่อรายได้พุ่งสูงสุดในรอบ 3 ปี ชี้ไทยติดโผตลาดน่าลงทุน

PwC เผยผลสำรวจซีอีโอเอเปกพบ 37% เชื่อมั่นว่าการเติบโตของรายได้ในอีก 12 เดือนข้างหน้าจะเพิ่มขึ้น แตะระดับสูงสุดในรอบ 3 ปีนับจากปี 2557 พร้อมเล็งขยายการลงทุนในตลาดโลก...

PwC เผยเทรนด์การนำระบบอัตโนมัติมาใช้กับองค์กรพุ่ง มุ่งสู่โลกแรงงานดิจิทัล

PwC ประเทศไทย เผยภาคธุรกิจกำลังเร่งปฏิวัติองค์กรเข้าสู่แรงงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital workforce) ผ่านการนำระบบอัตโนมัติมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจมากขึ้น...

PwC แนะผู้ประกอบการ-ผู้เสียภาษีเตรียมรับมือผลกระทบ หลังไทยยกเครื่องปรับโครงสร้างภาษีหลายด้าน

PwC ประเทศไทย ชี้แนวทางการจัดเก็บภาษีของไทยและต่างประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงไป หลังหน่วยงานรัฐปรับโครงสร้างภาษี...

Contact us

Ploy Ten Kate
Head of Brand and Communications
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4713
Email

Pattamawadee Sriwongsa
Brand and Communications Deputy Manager
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4714
Email

Piyanat Suanapai
Brand and Communications Deputy Manager
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4718
Email

Kunthida Denwitthayanan
Brand and Communications Supervisor
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4723
Email

Wararat Veerakongsuwan
Brand and Communications Supervisor
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4724
Email

Dussadee Royal
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4722
Email

Kanokwan Raktham
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 ext. 4728
Email

Wirawat Kosawida
Brand and Communications Assistant
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4715
Email

Niracha Paenkong
Brand and Communications Assistant
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4726
Email

Follow us