Press room


Press releases

PwC เผยกลุ่มอุตฯ บริการทางการเงินทั่วโลก ยังล้าหลังในการให้โอกาสผู้หญิงเติบโตในสายอาชีพ

PwC เผยกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินทั่วโลก ยังคงล้าหลังกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้หญิงสามารถเติบโตในสายอาชีพ โดยผลสำรวจพบ ผู้หญิงในอุตฯ บริการทางการเงินมากกว่าครึ่ง เชื่อว่า ความแตกต่างทางเพศยังเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการทำงาน...

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

PwC เผยบริษัทไทยเกือบครึ่งตกเป็นเหยื่อการทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

PwC ประเทศไทย เผยผลสำรวจพบ 48% ของบริษัทไทยได้รับผลกระทบจากการทุจริตและอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ระบุแม้เป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจากการสำรวจเมื่อสองปีก่อน แต่ถือเป็นสัญญาณที่ดีว่า บริษัทไทยเริ่มตระหนักและตรวจพบการทุจริตได้เพิ่มขึ้น...

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Contact us

Ploy Ten Kate
Head of Brand and Communications
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4713
Email

Pattamawadee Sriwongsa
Brand and Communications Manager
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4714
Email

Piyanat Suanapai
Brand and Communications Manager
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4718
Email

Kunthida Denwitthayanan
Brand and Communications Supervisor
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4723
Email

Dussadee Royal
Brand and Communications Supervisor
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4722
Email

Kanokwan Raktham
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4728
Email

Panyathida Trangjirasathian
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4724
Email

Wirawat Kosawida
Brand and Communications Senior
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4715
Email

Rattanakorn Pongthup
Brand and Communications Assistant
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4726
Email

Weeraphat Siraphaiboon
Brand and Communications Assistant
Tel: +66 (0) 2844 1000 Ext. 4729
Email

Follow us