Finantsnõustamine

Finantsjuhid, pearaamatupidajad ning projektijuhid võivad õigete otsuste langetamiseks vajada väga spetsiifilisi finantsteadmisi, mida pole praktiline igapäevaselt oma organisatsioonis omada.
PwC laiapõhjaline meeskond pakub laia valikut finantsvaldkonna nõustamisteenuseid. Koostame erinevaid finantsmudeleid (omahinnastamine, eelarvestamine, rahavoogude planeerimine), töötame välja abivahendeid finantsvaldkonna spetsialistidele (konsolideerimistabelid, vigade tuvastamise automatiseeritud kontroll-lehed) ja loome/täiendame üksikute finantsvaldkondade toimepõhimõtteid (näiteks kuluarvestusmetoodikad).

Teie väljakutsed ja vajadused
 • Puudub piisav oskusteave keeruliste finantsmudelite ja –prognooside koostamiseks (projektide tasuvusanalüüsid, eelarvestamine, rahavoogude diskonteerimine, projektitaotluste finantsplaanid) või nende piisavaks automatiseerimiseks;

 • Kulud ei ole läbipaistvad ning teenuste/toodete omahinnad ei ole täpselt teada, mistõttu on keeruline kujundada hinnapoliitikat ning juhtida kasumlikkust;

 • Finantsarvestuse teostamine on keeruline, ressursimahukas ning aruandluse kiirus ei vasta äripoole ootustele;

 • Juhtkonnal puudub kindlus, kas rakendatav kuluarvestus- või hinnastamismetoodika on jätkuvalt asjakohane ning täielik.

Kuidas PwC saab aidata?
 • Töötame välja finantsmudelid või kontrollime kasutatavate mudelite korrektsust ja automatiseerituse piisavust (rahavoogude diskonteerimine, eelarvestamine, finantsprognoosid);

 • Loome ja rakendame tegevuspõhise kuluarvestusmudeli (Activity Based Costing), mis annab Teile süsteemse ülevaate kulude seotusest organisatsiooni tegevuste ja toodete või teenustega;

 • Lihtsustame ja ühtsustame organisatsiooni ja grupi aruandlust, sh perioodide sulgemine, konsolideerimine; aitame luua arvestust lihtsustavaid ja kiirendavaid finantsmudeleid (eelarvestamine, varude omahind vms);

 • Analüüsime ja täiustame erinevaid kuluarvestus- või hinnastamismetoodikaid.

Milles seisneb Teie kasu?
 • Kvaliteetsed ning vajadusel automatiseeritud finantsmudelid annavad operatiivse ning usaldusväärse finantsinformatsiooni, mis toetab õigete äriotsuste langetamist;
 • Tegevuspõhine omahinnastamine võimaldab juhtida toote/teenuste portfelli kasumlikkust;
 • Läbipaistvam aruandlus aitab paremini tuvastada riske ja ebaefektiivsust, operatiivsem aruandlus annab vajalikud eeldused õigete äriotsuste langetamiseks;
 • Parendatud kulumetoodikad annavad juhtkonnale tehingute korrektseks hinnastamiseks asjakohase finantsinfo.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us