Projektijuhtimine

Spetsiifiliste projektijuhtimise meetodite valdamine võimaldab nii suuremahuliste kui väikeste projektide puhul saavutada eesmärke efektiivsemalt, säästa aega ja raha ning hoiduda vigadest. Kuigi enamik organisatsioone puutub igapäevaselt kokku projektide ja projektijuhtimisega, on üsna vähestel tugev sisuline projektijuhtimise pädevus ning oskus seda tõhusalt ja mõjusalt rakendada.

Teie väljakutsed ja vajadused

Paljudes organisatsioonides ei ole töötajad füüsiliselt suutelised oma põhitööle (ka ajutiselt) lisama uusi kohustusi, mis toob kaasa riski, et projekt (eriti põhitööga nõrgalt või mitteseotud projekt) jääb venima või teostatakse ebakvaliteetselt. Enamasti pole ka täiesti ebaõnnestunud projektide puhul küsimus fundamentaalsetes vigades, vaid ebapiisavast tähelepanust või muutunud asjaoludest tingitud üksikute probleemidega mõnes projektietapis, mis kipuvad võimenduma ja avaldama olulist mõju projekti tulemuslikkusele tervikuna. Eriti kalliks võivad maksma minna vead siis, kui organisatsiooni mitu projekti on omavahel seotud, mõjutades üksteise tulemuslikkust.

Organisatsioonivälist projektijuhtimise kogemust võib olla vajalik kaasata erinevatel tasanditel:

 • Projekti ühe spetsiifilise etapi teostamine;

 • Tervikliku projekti juhtimine;

 • Projektide kogumi juhtimine (programme / project portfolio management).

Kuidas PwC saab aidata?

PwC kogenud projektijuhtimise meeskond nõustab ja abistab Teid nii projekti ühe etapi, üksikute projektide, kui ka projektide ja programmide kogumite juhtimisel.

Tänu PwC rahvusvahelisele võrgustikule kasutame projektijuhtimise teenuste pakkumisel nii oma kodumaist kui ka rahvusvahelist kogemust ja oskusteavet: nii Eestis kui globaalselt PwC praktikas varasemalt edukalt toiminud meetodeid. Samuti saame keerukate või spetsiifiliste projektide puhul, kui Eestis vastavat oskusteavet napib, vajadusel kaasata projekti juhtimisse või meeskonda ka väliseksperte.

PwC teadmised ja kogemused aitavad:

 • Projekti tegevuste planeerimisel ja prioriteetide seadmisel;

 • Projekti läbiviimise metoodika disainimisel;

 • Projekti juhtimisstruktuuri kujundamisel;

 • Projekti eelarvestamisel;

 • Projekti riskide hindamisel ja analüüsimisel;

 • Projektiga seotud hangete ja lepingute planeerimisel (sh näiteks Euroopa Liidu rahastustaotluste kirjutamisel);

 • Projekti hindamiskriteeriumite väljatöötamisel, nende seirel ja hindamisel (sh järelkontroll);

 • Projektide reorganiseerimisel ja kriisijuhtimisel.

Milles seisneb Teie kasu

PwC lai ja mitmekesine projektijuhtimise kogemus ja teadmised ning erialavaldkonna ekspertiis võimaldavad organisatsioonidel saada tuge nendes projektijuhtimise valdkondades, kus nende endi teadmised või ajaline ressurss on ebapiisav. Meie eksperdid aitavad Teil säästa läbi tulemusliku projektijuhtimise aega ja raha, hoiduda vigadest ning soovi korral aidata Teie spetsialistidel projektis osaledes õppida ja kogemusi omandada.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us