Töövahendid

Nõude ja kohustuse kinnituskirjas on ära toodud ka koht PwC audiitori e-mailiaadressi jaoks. Enne kirjade väljasaatmist arutage palun oma täitevaudiitoriga, millise auditimeeskonna liikme e-mailiaadress sinna lisada.

Võta meiega ühendust

PwC Tallinn
.
Tel: +372 6141 800
E-post

Liina Link
Senior manager
Tel: +372 6141 800
E-post

Follow us