Raamatupidamine, palgaarvestus ja maksudeklaratsioonid

Igal aastal usaldab enam kui 70 rahvusvahelist klienti oma raamatupidamise meie hoolde

Omame 30+ aastat kogemust kohalike ja rahvusvaheliste klientide nõustamisel

Meie meeskonnas töötab ülebaltiliselt rohkem kui 50 valdkonna eksperti

Koostame igal aastal üle 1000 maksudeklaratsiooni ja 70 finantsaruande

Tänases kiiresti muutuvas maailmas on tippjuhtide jaoks esmatähtis, et äriprotsessid kulgeksid võimalikult sujuvalt ning pidevalt otsitakse ka efektiivseid lahendusi selle tagamiseks. Raamatupidamise valdkond nõuab täpsust, kogemusi, usaldust, kvaliteeti ja võimekust leida mis tahes küsimusele parim võimalik vastus. Seetõttu saame globaalse ettevõttena lubada, et meie raamatupidamisteenust kasutades on teil kindlus, et saate nii kogemuse, globaalse teadmise, efektiivsuse kui ka uudsed tehnoloogilised lahendused - kõik ühest kohast. 

Oleme paindlikud klientide soovide ja vajaduste suhtes. Meie teenused hõlmavad igapäevast raamatupidamiste korraldamist, aruandlust, maksuarvestust ja registreerimisteenuseid. Meie klientide seas on nii kodumaiseid kui ka rahvusvahelisi kliente väga erinevatest ärivaldkondadest. Teostame raamatupidamis- ja maksuarvestust ka filiaalidele ja püsivatele tegevuskohtadele. Kvaliteedi standardi hoidmiseks koolitame oma meeskonda regulaarselt ja järgime kõikide tööde puhul nn. nelja silma printsiipi. 

Meie koostatud aruanded vastavad rahvusvahelistele finantsaruandluse standarditele (IFRS) ja/või Eesti raamatupidamisstandarditele (RTJ). Töötame igapäevaselt koos PwC auditi-, maksu-, õigus-, ja finantskonsultantidega ning oleme seeläbi kursis värske turupraktika ja seaduskeskkonna muudatustega ning tagame võimalike üles kerkivate probleemide kiire ja professionaalse lahendamise.

 


Igapäevane raamatupidamine ja maksuarvestus

Teostame klientide igapäevast raamatupidamist alates arvete konteerimisest ja maksete sooritamisest kuni aruannete koostamiseni. Oleme valmis teie raamatupidamise korraldamisega seonduva koormuse enda kanda võtma, et saaksite keskenduda enda valdkonna tegevustele ja äriplaanide elluviimisele.  

 • Seame sisse raamatupidamise, koostame raamatupidamise sise-eeskirjad ja kontoplaani
 • Korraldame raamatupidamisarvestuse täielikult või osaliselt (nt kreditoorne võlgnevus ja kuluarvestus, pangatehingute arvestus, põhivara arvestus, finantsinvesteeringute arvestus, aastaaruande koostamine jms)
 • Koostame täieliku või osalise maksuarvestuse, sh käibedeklaratsiooni, VD deklaratsiooni ja TSD
 • Esindame klienti suhtlemisel ametiasutustega, vastame ametiasutuste päringutele
 • Nõustame keerulisemate raamatupidamistehingute tegemist ja kajastamist
 • Kontrollime varasemate perioodide raamatupidamise ja maksuarvestuse
 • Korrastame varasemate perioodide raamatupidamise
 • Taastame raamatupidamisarvestuse
 • Jälgime arvete laekumisi ja saadame maksete meeldetuletusi ning saldokinnitusi

Aruandlus

Meie koostatud aruannetele rakendame kvaliteedikontrolli protseduure, mis tagavad aruannete vastavuse kehtiva seadusandluse ja/või standarditega.

 • Koostame ja esitame raamatupidamise aastaaruanded (sh konsolideeritud aastaaruande) 
 • Esindame klienti suhtlemisel audiitoritega, vastame nende päringutele
 • Koostame intrastat, keskpanga- ja statistikaaruandeid
 • Koostame kliendi vajaduste järgi juhtimisaruandeid
 • Koostame vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele finantsanalüüse ja prognoose

Palgaarvestus ja sellega seotud teenused

Palgaarvestuse teostamisel kasutame tarkvara Taavi Palk, kuid soovi korral saame kasutada ka kliendi palgaarvestusprogrammi. Töötasu arvestamisel oleme kiired ja paindlikud ning tagame konfidentsiaalsete andmete kaitse.

 • Korraldame igakuise palgaarvestuse (töötasud, haigustasud, puhkusetasud, ületunnid, boonused, kinnipidamised, lõpparved)
 • Peame töötajate palgaarvestuse registreid ning tagame korrektse informatsiooni kättesaadavuse (palgalipikud, puhkusearvestuse aruanded jne) 
 • Haldame palgaarvestusega seotud dokumentatsiooni (maksuvaba tulu avaldused, haiguslehed jne) 
 • Koostame igakuiseid tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni ja töötuskindlustusmaksete deklaratsioone (TSD)
 • Koostame statistikaaruandeid (nt palga statistika, tööjõu liikumine)
 • Haldame töötajate registrit (lisame ja eemaldame vajadusel töötajad töötamise registrist)
 • Suhtleme Sotsiaalkindlustusametiga

Raamatupidamisvaldkonna nõustamisteenused

Raamatupidamise ja finantsjuhtimise järjest süvenev nüansirohkus eeldab õigete otsuste tegemiseks valdkonna põhjalikku tundmist ning praktikas on tihti keerulisemate küsimuste lahendamiseks vaja kaasata sõltumatu ekspert.

PwC juhtivaudiitorid on Eesti parim ning kogenuim raamatupidamisekspertide tiim, kes võtab nõustamisel arvesse erinevate tegevusvaldkondade eripärasid.

 • Nõustame üleminekut Eesti finantsaruandluse standardilt IFRS-le või vastupidi
 • Nõustame üleminekut muudelt finantsaruandluse standarditelt Eesti finantsaruandluse standardile
 • Viime läbi just teie vajadustest lähtuvaid koolitusi (näiteks raamatupidamise põhialuste, uute raamatupidamisstandardite, sisekontrolli keskkonna, pettuste jm valdkondades)
 • Aitame koostada või üle vaadata raamatupidamise kontoplaane, sisekorra eeskirju ning ühtlustada kontsernides kehtivaid raamatupidamise põhimõtteid, protsesse, raporteerimise vorme vm
 • Keeruliste tehingute korral pakume tuge nende kajastamise osas näiteks äride ostul, müügil, ühinemisel, jagunemisel, optsioonide väljastamisel, aga ka muudes tehingutes
 • Kui kontserni andmete kogumise protsess on aeganõudev ning eeldab manuaalset tööd, siis pakume lahendusi olukorra parandamiseks või aitame luua efektiivse ja usaldusväärse konsolideermise lahenduse
 • Kui finantsaruannete koostamise protsess ei ole piisavalt kiire või usaldusväärne, siis aitame hinnata, kuidas saada finantsaruannete koostamise protsessi kiiremaks ning nendes sisalduvaid andmeid usaldusväärsemaks

Registreerimisteenused ja muud abistavad teenused

Aitame enda klientidel saada Eestis vajalikud registreeringud ja toetame neid registreerimise vajaduse hindamisel. Abistavate teenustena aitame klientidel administratiivsete tegevuste ülevõtmisega. 

Aitame klientidel saada järgmised registreeringud/ligipääsud:

 • Käibemaksukohustuslasena registreerimine
 • Püsiva tegevuskoha registreerimine
 • Välismaise tööandjana registreerimine Eestis
 • EORI numbri taotlemine
 • e-maksuametisse ligipääsu taotlemine
 • eSTAT ligipääsu taotlemine 
 • Pangakonto avamine

Muud toetavad ja assisteerivad teenused: 

 • Postkasti teenus (liht- või elektonpost) - võtame vastu, süstematiseerime ja registreerime teie ettevõtte nimele tulnud posti, vajaduse korral skaneerime ja edastame teile e-posti, lihtposti või kulleriga
 • Kontaktisiku ja juriidilise aadressi teenus –välismaal resideeruvatele ettevõtetele pakume kontaktisiku ja juriidilise aadressi teenust. 
 • Dokumendihaldus
 • Tõlketööde tellimine

Võta meiega ühendust

Heleri Tinno

Heleri Tinno

Finantsjuht, PwC Estonia

Tel: +372 614 1800

Follow us