Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

Maksuteenused

PwC on Eesti juhtiv maksuvaldkonna nõustaja. Meie põhjalikud teadmised kohalikest maksutavadest koos PwC ülemaailmse võrgustiku kogemusega võimaldavad meil pakkuda teie ettevõttele praktilisi ja tõhusaid lahendusi mis tahes maksuküsimuses.

Meie klientideks on kohalikud ja rahvusvahelised ettevõtted ning avaliku sektori asutused ning meie mitmekülgne kogemus võimaldab pakkuda praktilist maksunõu nii Eesti kui ka rahvusvahelise maksuõiguse aspektides. Täiendava väärtuse loob kliendi jaoks ka meie tõhus koostöö PwC Eesti teiste teenusliinide ekspertidega sh audiitorite, äri- ja tehingunõustajatega ning advokaatidega, mistõttu suudame vastavat ärilist küsimust analüüsida.

 

PwC Eesti maksuspetsialistid saavad teile abiks olla järgmistes valdkondades:

  • ettevõtte tulumaksuteenused, sealhulgas maksude struktureerimine ja seadustele vastavus;
  • ühinemised ja ülevõtmised (M&A), siirdehinnad;
  • kaudsed maksuteenused, sealhulgas käibemaks, tollimaks ja aktsiisid;
  • piiriülesed maksulahendused, sealhulgas tulumaksunõustamine ja seadustele vastavus, nõustamine tööõiguse valdkonnas, personalijuhtimine ja kompensatsioonipaketid, raamatupidamine, palgaarvestus ja maksunõuete täitmine.

25+ aastat kogemust erinevate maksuküsimuste nõustamisel

Enam kui 70 maksuspetsialisti üle Baltikumi


Meie teenused

Ettevõtte tulumaksu alane nõustamine

Olenemata sellest, kas soovite oma ettevõtte tegevust optimeerida või lihtsustada investeeringute haldamist, muuta oma ettevõtte struktuuri või laiendada äritegevust uutesse valdkondadesse, kaasneb suurte muudatustega nii erinevaid riske kui ka võimalusi. Selleks, et teha kõigi sidusrühmade jaoks õige valik, tuleb eripalgeliste võimaluste maksumõjusid süvitsi tunda.

Aitame teil analüüsida tehingute otseseid maksualaseid mõjusid, modelleerida kontsernisiseste restruktureerimiste maksualaseid tagajärgi ning nõustada maksuaspektides, mis seonduvad keerukamate kontsernisiseste ümberkorraldustega enne osaluste müüki IPO, eraldatud äriüksuste müügi või ettevõtte täieliku võõrandamise raames. Loomulikult nõustame teid alati ka ettevõtte igapäevastes tulumaksu küsimustes.


Käibemaksu ja kaudsete maksude alane nõustamine

Käibemaksu ja kaudsete maksude haldamine on ülioluline tagamaks, et need ei põhjusta ettenägematuid kulusid, mis võiksid nõrgestada teie ettevõtte konkurentsiolukorda. See tähendab, et riskide vähendamiseks tuleks analüüsida nii teie ettevõtte käibemaksu käsitlevaid lepinguid, tehinguid, tarneahelaid ja seadustele vastavusi kui  ka käibemaksu tagastamise võimalusi. 

Meie käibemaksu valdkonnale spetsialiseerunud meeskond saab teile abiks olla mis tahes käibemaksu alases küsimuses ning seda just teie äritegevuse spetsiifikast lähtuvalt.


Siirdehinnad

Siirdehinnad on nii rahvusvaheliste ettevõtete kui ka maksuhaldurite jaoks üks olulisemaid valdkondi. Võttes kasutusele läbipaistva ja põhjendatud riski- ja tasustamissüsteemi, mis põhineb asjakohasel siirdehindade strateegial, saavad ettevõtted vähendada siirdehindadega seotud halduskulusid. 

Meie siirdehindadele spetsialiseerunud meeskond pakub igakülgset nõu kõiges siirdehindu puudutavas, alates siirdehindade metoodika kavandamisest ja väljatöötamisest kuni seonduva dokumentatsiooni koostamiseni.


Rahvusvaheline maksustamine

Uuele turule sisenemisel ning rahvusvahelises äritegevuses on maksuküsimustel äärmiselt oluline roll. Võtmetähtsusega on õige maksustrateegia väljatöötamine, mis toetaks piiriülest äritegevust ning aitaks vältida tarbetuid maksukohustusi või –riske.

PwC Eesti maksuvaldkonna eksperdid koos meie võrgustiku spetsialistidega tagavad teile parima oskusteabe maksuarengute- ja muudatuste kohta kõikjal maailmas ning aitavad hinnata nende mõju teie rahvusvahelisele äritegevusele.

Saame teile  abiks olla ka välismaa tulude maksustamisel, et hinnata ja vastavalt regulatsioonidele tagasi nõuda välisriikides põhjendamatult kinni peetud makse.


Töötajad ja maksud

PwC Eesti tööõiguse ja füüsilise isiku tulumaksu valdkonna spetsialistidel on põhjalik praktiline kogemus eri liiki organisatsioonide nõustamisel. Aitame leida alati kõige optimaalsema lahenduse ning meie teenuste hulka kuuluvad vastavuskontrollid, deklaratsioonide koostamine, maksusäästlikud strateegiad, töötajate motivatsioonipakettide koostamine, tegevuseeskirjade ja süsteemide analüüs ning auditeerimise eelne kontroll. Aitame oma kliente ka välistöötajate ja -lähetustega seotud küsimustes ning mis tahes personali puudutavates maksuküsimustes.

Meie globaalses töötajate maksustamise meeskonnas töötab PwC võrgustikus enam kui 4200 spetsialisti, kes paiknevad 188 linnas ning enam kui 90 riigis üle maailma.


Maksuseaduste järgimine

Hoolitseme kõikide teie maksude registreerimise, aruandluse ja deklareerimise kohustuste täitmise eest nii Eestis kui ka mujal riikides.

 


Ühinemis- ja omandamistehingute (M&A) maksustamine

Meie M&A tehingute maksunõustajad töötavad tihedalt koostöös PwC Eesti ja teiste riikide finants- ja õigusnõustajatega, mis tagab tehingute unikaalse ja põhjaliku analüüsi ning võimaldab seeläbi hinnata erinevate maksulahenduste tõhusust, suurendada kasu aktsionäridele ning vähendada tehingutega seonduvaid riske. 

Maksuriskide auditi (tax due diligence) käigus selgitame välja ettevõtte potentsiaalsed maksukohustused ja pakume eduka tehingu saavutamiseks struktureerimisalast nõustamist.


Maksuvaidluste lahendamine

PwC maksueksperdid töötavad tihedas koostöö PwC Legali advokaatidega ning saame abiks olla nii maksuvaidluste ennetamisel, sobivaima strateegia valikul, suhtluses maksuhalduriga kui ka keerulistes vaide- ja kohtumenetlustes.

Meie kogemus hõlmab nii käibemaksu, tulumaksu, piiriülese maksustamise, tollimaksude, osanike väljamaksete kui ka vastutusotsustega seonduvaid küsimusi, sh:

  • Kohalike ja välismaiste ettevõtete igapäevane nõustamine maksuõiguse küsimustes, nt piiriüleste ja siseriiklike finantstehingute maksustamine käibemaksu ja aktsiisiga, müügimaksu regulatsiooni õiguspärasus, erisoodustused, sponsorlus ja vastuvõtukulud, osalusoptsioonide rakendamine.
  • Ettevõtete nõustamine siirdehindade küsimustes, sh vastava dokumentatsiooni koostamisel.
  • Maksumaksjate esindamine erinevates maksu- ja tollivaidlustes, sh põhiseaduslikkuse järelevalve vaidlustes.

Maksualased koolitused

Meie maksunõustajad osalevad regulaarselt erinevate koolituste korraldamisel nii täpselt kliendi soovile kokku pandud koolituste näol kui ka PwC koolitusprogrammi raames, kuhu põimime meie audiitorite, finants-, maksu- ja õigusnõustajate töölaualt kõige praktilisemaid küsimusi.


Kohustuslik teabevahetuse direktiiv DAC6

Meie maksumeeskond on teile abiks ka DAC6 rakendamisega seonduvates küsimustes. Euroopa Nõukogu direktiiv DAC6 mõjutab nii ettevõtjaid kui ka nõustajaid. Direktiiv paneb maksumaksjatele ja nende nõustajatele kohustuse informeerida maksuhaldurit etteulatuvalt teatud piiriülestest tehingutest või äri restruktureerimisest.

Avalikustamise kohustus langeb maksumaksjale olukorras, kus tehingute ahel on välja töötatud maja sees, välisel nõustajal on kutsesaladuse hoidmise kohustus või nõustaja tegutseb väljaspool ELi liikmesriike.

Sisuliselt nõuab direktiiv, et teatud tüüpi maksunõu andmisel tuleb sellest samal ajal teavitada ka maksuhaldurit. Maksuhaldurit tuleb teavitada tehingutest, mille peamine või üks peamisi eelistest on maksueelise saamine. Sealhulgas tuleb maksuhaldurit informeerida olukorras, kus nõustaja kehtestab maksumaksjale konfidentsiaalsusnõude tehingute abil saadava maksueelise suhtes või nõustaja tasustamine toimus tulemustasu põhimõttel vastavalt saadud maksueelisele.


Võta meiega ühendust

Hannes Lentsius

Hannes Lentsius

Maksukonsultatsioonide osakonna juht

Tel: +372 5691 1698

Follow us