Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

PwC käitumiskoodeks

Meie käitumiskoodeks põhineb PwC eesmärgil (luua usaldus ühiskonna vastu ja lahendada olulisi probleeme/ to build trust in society and solve important problems) ning jagatud väärtustel. Koodeks kehtestab ühise raamistiku selle kohta, milliselt oodatakse meilt käitumist, äritegevust ja kuidas teha õigeid asju. See hõlmab julgust rääkida, kui puutume kokku olukorraga, mis on vastuolus koodeksi või meie väärtustega.

Koodeksi tundmine, mõistmine ja selle järgimine on oluline osa sellest, kes me oleme PwC spetsialistidena ja mille eest me seisame.


Võta meiega ühendust

PwC Tallinn

Tallinn, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us