Tehingute nõustamine

PwC Eesti tehingute nõustamise meeskond on viimase 15 aasta jooksul läbi viinud:

 • Enam kui 200 finantsalast due diligence´i projekti
 • Ligi 50 ühinemiste ja omandamiste (M&A) nõustamist 
 • Ligi 200 hindamist ja finantsmodelleerimist 
 • 10+ kapitaliturgude IPO või võlakirjade projekti
 • Rohkem kui 150 muud finantsnõustamise, struktureerimise, modelleerimise või muud tehingute ja ettevõtte rahandusega seotud projekti

2500-liikmeline rahvusvaheline tehingutiim

Lisaks meie kogenud tehingute-, finants-, õigus-  ja maksumeeskonnale Eestis töötame igapäevaselt ka PwC rahvusvahelise ettevõtete rahastamise võrgustikuga, kuhu kuulub ena kui 2500 valdkonna eksperti üle kogu maailma.

Turu parim teadmine

Olles osa PwC globaalsest tehingute nõustamise meeskonnast, osaleme regulaarselt meie kompetentsikeskuse arenguprogrammis, et olla kursis globaalse tehinguvaldkonna statistika, ärivaldkondade spetsiifiliste trendide, tehniliste lahenduste kui ka uusimate mudelitega, mida oma töös rakendada.

Abi tehingu igas etapis

Meil on konkurentsitu kogemus tehingute kokkupanekul, teostamisel ja tehingujärgsel analüüsil nii Eestis, Baltikumis, Skandinaavias kui ka laiemalt läbi PwC võrgustiku kõikjal maailmas.Valik meie teenuseid

Ettevõtete ühinemised ja omandamised (M&A)

Meie tehingute nõustamise meeskonnal on enam kui 15 aastat kogemust nii kohalike kui ka piiriüleste tehingute nõustamisel ning oleme teile abiks mis tahes tehingu etapis või sellega seotud küsimuses –kui soovite kaasata investoreid, väljuda omanikeringist või  laiendada tegevust omandamiste teel. Katame kogu tehingu tsüklit nii müügi- kui ka ostuprotsessis. Lisaks finantsekspertidele on PwC-l ka ulatusliku kogemusega õigus- ja maksunõustajad, et olla alati operatiivselt valmis lahendama erinevaid võimalikke tehingu käigus tekkivaid küsimusi. Eesti kohaliku meeskonna kõrval on meil ka PwC globaalne võrgustik, mis võimaldab mugavat ligipääsu nii rahvusvahelistele investoritele kui ka potentsiaalsetele investeerimisobjektidele ning annab oskusteabe osas meie meeskonnale regulaarselt maailma parima praktika ülevaateid.  

Valik meie teenuseid M&A valdkonnas:

 • Müügi- või ostuprotsessi juhtimine
 • Väärtuse analüüs
 • Tehingu strateegia nõustamine
 • Juhtkonna nõustamine
 • Tehingu kommunikatsiooni koordineerimine
 • Investeerimisobjektide või investorite otsimine, kaardistamine ja kontakteerumine
 • Müügi- või ostuprotsessi läbirääkimiste juhtimine 
 • Müügiprotsessi pakkumiste analüüs
 • Investeerimisobjektide analüüs
 • Maksu- ning õigusalane nõustamine ning muud toetavad tegevused, mis on tehingu õnnestumiseks vajalikud

Näita rohkem

Due diligence

Juhul, kui teil on soov mõne ettevõtte omandamiseks, saab PwC meeskond olla abiks äritegevuse analüüsi ehk due diligence´i teostamisega. Ettevõtte finantside süvaanalüüsi käigus koostame ülevaate omandatava ettevõtte finants- ja äritegevust puudutavatest võtmeküsimustest, mis suurendab teie arusaamist ostetavast varast, aitab tehingut struktureerida ning omakorda ka paremaid tingimusi kaubelda. Ühtlasi võib analüüs olla üheks sisendiks tehingu hinnastamisel.

Valik due diligence’i analüüsikohti:

 • Ettevõtte normaliseeritud (jätkusuutlikku) kasumlikkuse analüüs
 • Käibe ja kasumlikkuse analüüs (erinevad dimensioonid: perioodid, kaubad/teenused, turud, kliendid, jne.)
 • Kulude analüüs (pikaajaline piisavus, struktuur)
 • Käibekapitali analüüs (sesoonsus, struktuur, piisavus/finantseerimisvajadus, jne.)
 • Varude analüüs (struktuur, aegumine, käibekiirus)
 • Ettevõtte netovõla taseme analüüs
 • Bilansiväliste kohustuste tuvastamine 
 • Käibe ja kasumlikkuse analüüs
 • Varade ja kohustuste analüüs, sealhulgas ülevaade nõuete võlgnevuste aegumisest
 • Rahavoogude, sh kapitalikulutuste analüüs
 • Ajalooliste prognooside täpsuse ning prognooside aluste ja eelduste hindamine

Näita rohkem

Väärtuse hindamine (valuation)

Nõustame Teid erinevate varade, sealhulgas aktsiate, immateriaalsete ja materiaalsete põhivarade, aga ka tervete ettevõtete või nende struktuuriüksuste väärtuse hindamisel. Vara väärtuse hindamine võib olla abiks nii ettevõtte ostu- või müügiprotsessis, struktureerimisel, vaidlustel kui ka muude korporatiivotsuste langetamisel.

Valik teenuseid ja tegevusi:

 • Vara hindamine ja hindamisraporti koostamine
 • Hindamismetoodika valimine ja konsulteerimine
 • Hindamismudeli koostamine
 • Koostatud prognooside kommenteerimine ja vastav nõustamine
 • Koostatud hindamisraporti ülevaatus/arvustus
 • Väärtushindamise alane nõustamine metoodilistes küsimustes
 • Nõustamine turu- ja sektoripõhise informatsiooni kasutamise osas

Näita rohkem

Ühinemisjärgne nõustamine (post-merger integration)

Aitame teid ühinemisjärgse integreerimise läbiviimisel, et kasutada efektiivselt ära ettevõtete ühinemisel tekkivad sünergiad ning identifitseerida ja lahendada ärikultuuride erinevusest tulenevaid lahkhelisid. Ühinemisjärgse nõustamise käigus loovad meie spetsialistid integratsioonistrateegia, mis võimaldab ühinemisel tekkivat potentsiaalset lisaväärtust kiiresti ja maksimaalselt realiseerida.

Peamised tegevused teenuse raames:

 • Ettevõtete ühinemisel tekkivate sünergiate kaardistamine ja hindamine
 • Integratsioonistrateegia loomine
 • Kommunikatsioonikavade, ärikultuuri integreerimise kavade, funktsionaalse integreerimise kavade ning alt-üles sünergia kavade loomine 
 • Detailse kommunikatsioonikava loomise toetamine
 • Juhtkonna nõustamine üleminekuperioodil
 • Riskijuhtimist ja otsustusprotsessi toetavate materjalide organiseerimine

Näita rohkem

Muud nõustamisalased teenused

Meie spetsialistid, koostöös rahvusvahelise PwC võrgustikuga, toetavad Teid nii erinevate tehingu etappide kui ka teiste ettevõtte rahanduse aspektide ja finantsanalüüsiga seotud küsimuste nõustamisel.

Valik muid pakutavaid teenuseid:

 • Ostuanalüüs (PPA)
 • Era- ja avaliku sektori koostööprojektid (PPP)
 • Majanduslike mõjude analüüs ja turu-uuringud
 • Finantsmodelleerimine
 • Majandusanalüüs vaidlusküsimustes ja erikontroll
 • Kapitali kaasamine võlainstrumentide ja omakapitali kaudu (capital markets)

Näita rohkem


Valik tehtud töid

 • SIPARILA Oy ja tema omaniku nõustamine koostöös PwC Soome ja Eesti õigusnõustajatega Siparila Oy enamusosaluse müügil Thermory AS-le. 
 • Põhivõrguettevõtja ELERING nõustamine gaasi ülekandesüsteemi halduri EG VÕRGUTEENUS omandamisel
 • Kaugkütte-ettevõtte UTILITAS müüjapoolne finants- ja maksualane audit
 • Taastuvenergiaettevõtte 4ENERGIA finants- ja maksualane audit energiaettevõttele EESTI ENERGIA
 • Restoraniketi VAPIANO finants- ja maksualane audit investeerimisettevõttele UP INVEST
 • Ravimite jaemüüja ÜLIKOOLI APTEEK finants- ja maksualane audit ettevõttele EURO APOTHECA
 • EURO APOTHECA nõustamine ravimite jaemüüja ÜLIKOOLI APTEEK ühinemisjärgsel integreerimisel
 • Höövelmaterjalitootja HA SERV finants- ja maksualane audit erakapitalifondile LIVONIA PARTNERS
 • Termotöödeldud materjalide tootja SLP finantsaudit ettevõttele HA SERV
 • Höövelmaterjalitootja THERMORY finants- ja maksualane audit ettevõtetele LIVONIA PARTNERS ja HA SERV
 • Müüjapoolne nõustamine ettevõttele FENESTRA
 • Kaabeltelevisioonioperaatori STARMAN müüjapoolne finants-, maksu-, äri- ja IT-audit
 • Telekommunikatsiooniettevõtte LEVIRA müüjapoolne peanõustamine raadio- ja tele-edastusteenuste ettevõttele TDF ning Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
 • Kuulutusteäri AUTO24 finantsaudit erakapitali fondihaldurile APAX PARTNERS
 • Kuulutusteäride CVBANKAS.LT, AURODAS.LT, KV.EE, OSTA.EE, AUTOPLIUS.LT, CITY24.LV finantsaudit erakapitali fondihaldurile APAX PARTNERS
 • Kasiinooperaatori MONTE CRISTO finants- ja maksualane audit kasiinoperaatorile OLYMPIC CASINO
 • Kuulutusteäride CVBANKAS.LT, AURODAS.LT, KV.EE, OSTA.EE, AUTOPLIUS.LT, CITY24.LV müüjapoolne finants-, maksualane- ja äriaudit investeerimisühingule UP INVEST
 • Hotelliettevõtja RADISSON BLU finants- ja maksualane audit kinnisvarainvesteerimisettevõttele EFTEN CAPITAL
 • Betoonielementide tootmisega tegeleva ettevõtte BETONI MESTARIT finantsaudit betoonielementide tootmisega tegelevale ettevõttele TMB
 • Sõidukite jaemüüja SILBERAUTO finants- ja maksualane audit ettevõttele VEHO
 • Autode jae- ja hulgimüüja AUTO100 hindamine
 • Investeerimisettevõtte UP INVEST hindamine
 • Autode jaemüüja ja hulgimüüja AUTO100 finantsaudit autode jaemüüjale SEMLER
 • Alkohoolsete jookide hulgimüüja TRIDENS finants- ja maksualane audit ettevõttele KAUPMEES
 • Ehituskaupade poe BAUHOF finants- ja maksualane audit ettevõttele ERMITAŽAS
 • Veebipoe HOBBY HALL finants- ja maksualane audit ettevõttele HANSAPOST
 • Veebimakse pakkuja FORTUMO finants- ja maksualane audit tehnoloogiaettevõttele INTEL
 • Veebireklaamiettevõtte ADCASH finants- ja maksualane audit erakapitalifondile NAXICAP PARTNERS
 • Kinnisvarahaldusteenuste pakkuja BPT müüjapoolne finantsaudit investeerimishaldurile NORTHERN HORIZON CAPITAL
 • Lennukite hooldusteenuste pakkuja MAGNETIC MRO müüjapoolne finantsaudit erakapitaliettevõttele BALTCAP
 • Naftaterminali operaatori OILTANKING finants- ja maksualane audit ettevõttele ORLEN
 • Naftaterminali operaatori OILTANKING hindamine ettevõttele ORLEN

Meie meeskond

Teet Tender

Advisory Partner / Nõustamise osakonna juht, PwC Estonia

+372 5621 8528

E-post

Raul Ruubel

Tehingute nõustamise juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 5650 4101

E-post

Allar Karu

Juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 520 3069

E-post

Kristjan Jalakas

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Jere Robert Hirvi

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Egert-Gerret Kreek

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Lisette Starostin

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Mari-Liis Kikas

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Uudised ja publikatsioonid

{{filterContent.facetedTitle}}

Follow us