Tehingute nõustamine

PwC Eesti tehingute nõustamise meeskond on viimase 15 aasta jooksul läbi viinud:

 • Enam kui 200 finantsalase äritegevuse analüüsi (due diligence) projekti
 • Ligi 50 ühinemiste ja omandamiste (M&A) nõustamist 
 • Ligi 200 ettevõtte väärtuse hindamise ja finantsmodelleerimise projekti
 • 10+ kapitaliturgude, esmase noteerimise (IPO) ning võlakirjade emiteerimise projekti
 • Rohkem kui 150 muud finantsnõustamise, -struktureerimise, -modelleerimise või muud tehingute ja ettevõtte rahandusega seotud projekti

2500-liikmeline rahvusvaheline tehingutiim

Lisaks meie kogenud tehingute-, finants-, õigus-  ja maksumeeskonnale Eestis töötame igapäevaselt ka PwC rahvusvahelise ettevõtete rahastamise võrgustikuga, kuhu kuulub enam kui 2500 valdkonna eksperti üle kogu maailma.

Turu parim teadmine

Olles osa PwC globaalsest tehingute nõustamise meeskonnast, osaleme regulaarselt meie kompetentsikeskuse arenguprogrammis, et olla kursis nii globaalse tehinguvaldkonna statistika, ärivaldkondade spetsiifiliste trendide, tehniliste lahenduste kui ka uusimate mudelitega, mida oma töös rakendada.

Abi tehingu igas etapis

Meil on konkurentsitu kogemus tehingute kokkupanekul, teostamisel ja tehingujärgsel analüüsil nii Eestis, Baltikumis, Skandinaavias kui ka laiemalt läbi PwC võrgustiku kõikjal maailmas.Valik meie teenuseid

Ettevõtete ühinemised ja omandamised (M&A)

Meie tehingute nõustamise meeskonnal on enam kui 15 aastat kogemust nii kohalike kui ka piiriüleste tehingute nõustamisel ning oleme teile abiks mis tahes tehingu etapis või sellega seotud küsimuses – kui soovite kaasata investoreid, väljuda omanikeringist või  laiendada  tegevust omandamiste teel. Katame kogu tehingu tsüklit nii müügi- kui ka ostuprotsessis. Lisaks finantsekspertidele on PwC-l ka ulatusliku kogemusega õigus- ja maksunõustajad, kes on operatiivselt valmis lahendama mis tahes tehingu käigus tekkivaid küsimusi. Meie Eesti tehingute tiim töötab tihedas koostöös PwC globaalse võrgustiku tehinguekspertidega, mille kaudu omame otsekontakte nii   rahvusvaheliste investorite ja potentsiaalsete investeerimisobjektide suunal kui ka saame võimaluse osaleda regulaarset maailma parima tehingupraktika oskusteabe omandamisel.  

Valik meie teenuseid ühinemiste ja omandamiste (M&A) valdkonnas:

 • Müügi- või ostuprotsessi juhtimine
 • Väärtuse analüüs
 • Tehingu strateegia nõustamine
 • Juhtkonna nõustamine
 • Tehingu kommunikatsiooni koordineerimine
 • Investeerimisobjektide või investorite otsimine, kaardistamine ja kontakteerumine
 • Müügi- või ostuprotsessi läbirääkimiste juhtimine 
 • Müügiprotsessi pakkumiste analüüs
 • Investeerimisobjektide analüüs
 • Maksu- ja õigusalane nõustamine ning muud toetavad tegevused, mis on tehingu õnnestumiseks vajalikud

Näita rohkem

Finantsilise äritegevuse analüüs (due diligence)

Juhul, kui teil on soov mõne ettevõtte omandamiseks, saab PwC meeskond olla abiks finantsilise äritegevuse analüüsi ehk due diligence´i teostamisega. Ettevõtte finantside süvaanalüüsi käigus koostame ülevaate omandatava ettevõtte finants- ja äritegevust puudutavatest võtmeküsimustest, mis suurendab teie arusaamist ostetavast varast, aitab tehingut struktureerida ning omakorda ka paremaid tingimusi kaubelda. Ühtlasi võib analüüs olla üheks sisendiks tehingu hinnastamisel.

Valik due diligence’i analüüsikohti, kus saame abiks olla:

 • Ettevõtte normaliseeritud (jätkusuutliku) kasumlikkuse analüüs
 • Käibe ja kasumlikkuse analüüs (erinevad dimensioonid: perioodid, kaubad/teenused, turud, kliendid, jne)
 • Kulude analüüs (pikaajaline piisavus, struktuur)
 • Käibekapitali analüüs (sesoonsus, struktuur, piisavus/finantseerimisvajadus, jne)
 • Varude analüüs (struktuur, aegumine, käibekiirus)
 • Ettevõtte netovõla taseme analüüs
 • Bilansiväliste kohustuste tuvastamine 
 • Käibe ja kasumlikkuse analüüs
 • Varade ja kohustuste analüüs, sealhulgas ülevaade nõuete võlgnevuste aegumisest
 • Rahavoogude, sh kapitalikulutuste analüüs
 • Ajalooliste prognooside täpsuse ning prognooside aluste ja eelduste hindamine

Näita rohkem

Väärtuse hindamine (valuation)

Nõustame Teid erinevate varade, sealhulgas aktsiate, immateriaalsete ja materiaalsete põhivarade, aga ka tervikuna ettevõtete või nende struktuuriüksuste väärtuse hindamisel. Vara väärtuse hindamine võib olla abiks nii ettevõtte ostu- või müügiprotsessis, struktureerimisel, vaidlustel kui ka muude korporatiivotsuste langetamisel.

Valik meie teenuseid ja tegevusi, kus saame abiks olla:

 • Vara hindamine ja hindamisraporti koostamine
 • Hindamismetoodika valimine ja konsulteerimine
 • Hindamismudeli koostamine
 • Koostatud prognooside kommenteerimine ja vastav nõustamine
 • Koostatud hindamisraporti ülevaatus/arvustus
 • Väärtushindamise alane nõustamine metoodilistes küsimustes
 • Nõustamine turu- ja sektoripõhise informatsiooni kasutamise osas

Näita rohkem

Ühinemisjärgne nõustamine (post-merger integration)

Saame abiks olla ettevõtete ühinemisjärgse integreerimise läbiviimisel, et efektiivselt rakendada ettevõtete ühinemisel tekkivad sünergiad ning identifitseerida ja lahendada võimalikke ärikultuuride erinevusest tulenevaid lahknevusi. Ühinemisjärgse nõustamise käigus loovad meie spetsialistid integratsioonistrateegia, mis võimaldab ühinemisel tekkivat potentsiaalset lisaväärtust kiiresti ja praktiliselt realiseerida.

Peamised tegevused, mida antud teenuse raames saame pakkuda:

 • Ettevõtete ühinemisel tekkivate sünergiate kaardistamine ja hindamine
 • Integratsioonistrateegia loomine
 • Kommunikatsioonikavade, ärikultuuri integreerimise kavade, funktsionaalse integreerimise kavade ning alt-üles sünergia kavade loomine 
 • Detailse kommunikatsioonikava loomise toetamine
 • Juhtkonna nõustamine üleminekuperioodil
 • Riskijuhtimist ja otsustusprotsessi toetavate materjalide organiseerimine

Näita rohkem

Muud nõustamisalased teenused

PwC Eesti konsultandid, koostöös PwC võrgustiku rahvusvahelise meeskonnaga, toetavad Teid nii erinevate tehingu etappide kui ka teiste ettevõtte rahanduse aspektide ja finantsanalüüsiga seotud küsimuste nõustamisel.

Valik muid pakutavaid teenuseid:

 • Ostuanalüüs (PPA)
 • Era- ja avaliku sektori koostööprojektid (PPP)
 • Majanduslike mõjude analüüs ja turu-uuringud
 • Finantsmodelleerimine
 • Majandusanalüüs vaidlusküsimustes ja erikontroll
 • Kapitali kaasamine võlainstrumentide ja omakapitali kaudu (capital markets)

Näita rohkem


Valik tehtud töid

 • Puitmaterjalide tootmisettevõtte SIPARILA Oy ja tema omaniku nõustamine koostöös PwC Soome ja Eesti õigusnõustajatega Siparila Oy enamusosaluse müügil Thermory AS-ile
 • Põhivõrguettevõtja ELERING nõustamine gaasi ülekandesüsteemi halduri EG VÕRGUTEENUS omandamisel
 • Kaugkütte valdkonna ettevõtte UTILITAS müüjapoolse finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine
 • Taastuvenergiaettevõtte 4ENERGIA finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine energiaettevõttele EESTI ENERGIA
 • Restoraniketi VAPIANO finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine investeerimisettevõttele UP INVEST
 • Ravimite jaemüüja ÜLIKOOLI APTEEK finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine ettevõttele EURO APOTHECA
 • EURO APOTHECA nõustamine ravimite jaemüüja ÜLIKOOLI APTEEK ühinemisjärgsel integreerimisel
 • Puidutööstusettevõtte HA SERV finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine erakapitalifondile LIVONIA PARTNERS
 • Termotöödeldud materjalide tootja SLP finantsalase äritegevuse analüüsi teostamine ettevõttele HA SERV
 • Termotöödeldud puitmaterjali tootja THERMORY finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine ettevõtetele LIVONIA PARTNERS ja HA SERV
 • Müüjapoolne tehingunõustamine Eesti juhtivale aknatootmisettevõttele FENESTRA
 • Kaabeltelevisiooni operaatori STARMAN müüjapoolne finants-, maksu-, äri- ja IT-äritegevuse analüüsi teostamine
 • Müüjapoolne tehingunõustamine TDF Groupile ning Eesti Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile seoses  telekomiettevõtte LEVIRA müügiga
 • Portaali AUTO24 finantsalase äritegevuse analüüsi teostamine erakapitali fondihaldurile APAX PARTNERS
 • Portaalide CVBANKAS.LT, AURODAS.LT, KV.EE, OSTA.EE, AUTOPLIUS.LT, CITY24.LV finantsalase äritegevuse analüüsi teostamine erakapitali fondihaldurile APAX PARTNERS
 • Kasiinooperaatori MONTE CRISTO finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine kasiinoperaatorile OLYMPIC CASINO
 • Portaalide CVBANKAS.LT, AURODAS.LT, KV.EE, OSTA.EE, AUTOPLIUS.LT, CITY24.LV müüjapoolse finants-, maksu- ja ärialase analüüsi teostamine investeerimisettevõttele UP INVEST
 • Hotelliettevõtja RADISSON BLU finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine kinnisvaraettevõttele EFTEN CAPITAL
 • Betoonielementide tootmisega tegeleva ettevõtte BETONI MESTARIT finantsalase äritegevuse analüüsi teostamine betoonielementide tootmisega tegelevale ettevõttele TMB
 • Sõidukite jaemüüja SILBERAUTO finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine automüügi ettevõttele VEHO
 • Autode jae- ja hulgimüüja AUTO 100 väärtuse hindamise analüüsi teostamine
 • Investeerimisettevõtte UP INVEST väärtuse hindamise analüüsi teostamine
 • Autode jae- ja hulgimüüja AUTO 100 finantsalase äritegevuse analüüsi teostamine autode jaemüüjale SEMLER
 • Hulgimüügiettevõtte TRIDENS finants- ja maksualase äritegevuse teostamine ettevõttele KAUPMEES
 • Ehituskaupade poe BAUHOF finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine ettevõttele ERMITAŽAS
 • Veebipoe HOBBY HALL finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine ettevõttele HANSAPOST
 • Rahvusahelist mobiilimaksete lahendust pakkuva ettevõtte FORTUMO finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine tehnoloogiaettevõttele INTEL
 • Veebireklaamiettevõtte ADCASH finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine erakapitalifondile NAXICAP PARTNERS
 • Kinnisvara haldusteenuste ettevõtte BPT müüjapoolse finantsalase äritegevuse analüüsi teostamine investeerimishaldurile NORTHERN HORIZON CAPITAL
 • Lennukite tehnilist hooldust pakkuva ettevõtte MAGNETIC MRO müüjapoolse finantsalase äritegevuse analüüsi teostamine erakapitaliettevõttele BALTCAP
 • Naftaterminali operaatori OILTANKING finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi teostamine ettevõttele ORLEN
 • Naftaterminali operaatori OILTANKING väärtuse hindamise analüüsi teostamine ettevõttele ORLEN

Meie meeskond

Teet Tender

Advisory Partner / Nõustamise osakonna juht, PwC Estonia

+372 5621 8528

E-post

Raul Ruubel

Tehingute nõustamise juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 5650 4101

E-post

Allar Karu

Tehingute nõustamise juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 520 3069

E-post

Kristjan Jalakas

Juhtivkonsultant, PwC Estonia

+372 5666 9567

E-post

Jere Robert Hirvi

Vanemkonsultant, PwC Estonia

E-post

Lisette Starostin

Vanemkonsultant, PwC Estonia

E-post

Andrea Pärtelpoeg

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Karl Johann Luht

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Klaudia Sarah Kaar

Konsultant, PwC Estonia

E-post

Uudised ja publikatsioonid

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}
Follow us