PwC Eesti TEHINGUTE tiimi 2022. aasta suurimad projektid

Nõustasime Baltimaades tegutsevat erakapitaliettevõtet Livonia Partners, kes investeeris rohelisi kodukliimalahendusi pakkuvatesse ettevõtetesse Bestair Group ja Zave Group. Viisime läbi kummagi grupi finants- ja maksu due diligence’i, tehingu tulemusena kuulub Livonia investeerimisfondile neis 33% suurune osalus.


Koostasime Fermi Energia OÜ-le väikese moodulreaktori majandusmõju analüüsi, milles hindasime muuhulgas tuumareaktori rajamise ja opereerimise potentsiaalset panust Eesti SKT-le, tööhõivele ning palga- ja maksutuludele.


Nõustasime Baltimaades tegutsevat erakapitaliettevõtet Livonia Partners juhtkonnapoolses väljaostutehingus, millega sai Baltikumi suurim heaoluteenuste keskkond Stebby endale uuteks omanikeks Livonia Partners fondi ja Stebby senise juhtkonna. Viisime läbi Stebby finantsalase due diligence’i.


Hindasime start-up ettevõtte tokenite väärtust. Token on ostuoptsiooni sarnane finantsinstrument, mida saab väljastada ettevõtte edusse panustanud inimestele ning mille alusel on tokeni-hoidjatel ettevõtte müügi korral õigus osale omakapitali eest makstavast summast, samas kui token ei anna omandiõigust või hääleõigust ettevõtte juhtimisel. Hindamisel rakendati kombineeritud lähenemist, kus väärtus põhines optsioonide hindamise metoodikal ning start-up'i tulemuskaardi meetodil, võttes arvesse nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid faktoreid.


Aitasime Eestis teisaldatavate sanitaarseadmete rendiga tegeleva Kemmerling OÜ omanikke ettevõtte müümisel. Valitud ostjaks osutus Saksamaa kontsern Toi Toi & Dixi GmbH. Juhtisime müügiprotsessi, investorite kaardistamisest, kommunikatsioonist ja müügimaterjalide koostamisest kuni tehingu struktuuri finantsaspektide, sh hinnastamise läbirääkimisteni.


Andsime nõu maailma ühele juhtivale tööturule pühendunud ettevõttele Gi Group Holding, kes omandas Balti ettevõtete grupi Verita Solutions OÜ ning grupile kuuluvad äriüksused CVO Recruitment ja Simplika. Ostja eksklusiivsel nõustamisel tegid suurepärast koostööd PwC Eesti, Läti ja Leedu tehingu-, maksu- ja õigusnõustajate tiimid, projekt hõlmas finants-, maksu- ja õigusalase due diligence'i teenuseid ning tehingu dokumentide koostamist ja läbirääkimistel osalemist.


Nõustasime Veho AS-i tütarettevõtte Silwi Autoehituse AS-i müümisel, ettevõtte ostis selle tegevjuht Märt Tõnumaa koos kaasatud investoritega. Ettevõte müüdi, et Veho saaks enam keskenduda oma põhitegevusele, milleks on autode müük.


Nõustasime Bidcorp gruppi, kes omandas enamusosaluse Eesti toitlustussektori hulgimüügiettevõttes Fruit Xpress OÜ, viies läbi ettevõtte finants- ja maksu due diligence’i. Bidcorp otsis võimalust tugevdada oma kohalolekut dünaamiliselt kasvavas Eesti toitlustussektoris.


PwC Eesti tehingute nõustamise tiimil oli lisaks eelnevale veel üle poolesaja täiendava projekti, mis hõlmasid due diligence’i teenuseid, hindamisi, finantsilist modelleerimist, üldist projektijuhtimist, restruktureerimist, vaidlustes nõustamist, aga ka paljut muud. Lisaks on hetkel käimas mitmed M&A projektid, mille osas loodame detailsemat infot jagada 2023. aastal.


Follow us