ESG ja vastutustundlik ettevõtlus

Aitame teil saada jätkusuutlikumaks ettevõtteks

Tegurid, mida ettevõtted pidasid varasemalt valikuliseks, on nüüd nende pikaajalise finantsedu jaoks üliolulised. Hetkel on oluline võtta oma äritegevuses arvesse keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisküsimusi, et tagada ettevõtte konkurentsivõime ja võime luua väärtust.

Tänapäeval on kliendid, investorid ja riiklikud institutsioonid huvitatud enamast kui lihtsalt tavalisest finantsteabest, nad eeldavad, et ettevõtted võtavad vastutuse, tehes kindlaks ettevõttepõhised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud ning võtavad kasutusele jätkusuutlikud ärijuhtimistavad.

PwC aitab teie ettevõttel saada jätkusuutlikumaks ja luua uusi võimalusi muutuvas turukeskkonnas.


Mis on ESG?

ESG on ettevõtte keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisstandardite kogum, mis aitab luua pikaajalist väärtust. See esindab vastutust, riske ja võimalusi, kuid mitte ainult. See on ka mõtteviis ja kasvuvõimalus.

Teadmine, kust alustada, võib olla ülejõukäiv. Iga teekond algab esimesest sammust. Aitame liikuda teooriast praktiliste tegevusteni, mis annavad püsivaid tulemusi. Alusta oma ESG teekonda meiega juba täna!

Üldine tutvustus
Tegevuspõhimõte ESG

Miks valida ESG ja jätkusuutliku ettevõtluse partneriks PwC?

Oleme ESG valdkonnas liidrid

PwC on tunnustatud liider enam kui 150 tunnustatud aruandluse ning standardite kogumikes, mis kajastavad analüüsivad erinevaid regulatsioone, võimalikke riske, digitaliseerimist, tehnoloogiat, ESG põhimõtteid, läbipaistvat juhtimiskultuuri ning palju muud.

 

Valdkonna liidrid
Rahvusvaheline võrgustik

Tugev rahvusvaheline võrgustik

Meie rahvusvahelises võrgustikus on rohkem kui 1900 pühendunud oma ala parimat spetsialisti, kes pakuvad ESG ja jätkusuutlikkuse teenuseid rohkem kui 60 territooriumil. Toome kaasa laialdased kogemused ja pädevuse. Olenemata teie väljakutsest – oleme valmis aitama teil leida lahendusi, mis on kooskõlas teie eesmärkide ja väärtustega.

 

Me oleme eeskujuks

Nagu teie, oleme ka meie pühendunud ESG põhimõtete ja investeeringute hoolikale juhtimisele ja integreerimisele. Meie enda teekond on meile õpetanud, et ühtaegu on võimalik aidata lahendada probleeme ühiskonnas kui ka tugevdada ettevõtlust. Teeme aktiivselt koostööd erinevate rahvusvaheliste standardite loojatega, et parandada aruandluse terviklikkust ühiskonnas ja tehnoloogia abil aitame oma klientidel astuda ESG-teekonnal praktilisi ning sisukaid samme.

 

Oleme eeskujuks

Viime läbi koolitusi, kus keskendume ESG teekonna erinevatele etappidele ning jagame näiteid ootustest, tänastest parimatest praktikatest ja tulevikuperspektiividest.

ESG KOOLITUSED

Kas soovid anda anda oma panuse selliste globaalsete väljakutsete lahendamisse nagu vaesus, ebavõrdsus ja kliimamuutused? Vaata lähemalt kuidas integreerida kestliku arengu eesmärgid oma organisatsioonis.

KESTLIKU ARENGU EESMÄRGID


Nature and Biodiversity

Keskkonnasäästliku ettevõtluse kompetentsikeskus

Selleks, et keskkonnasäästlikkuse suunalisel teekonnal oma kliente abistada, alustas PwC-s tööd ülemaailmne keskkonnasäästliku ettevõtluse kompetentsikeskus. Rohkem kui 500 keskkonnaspetsialisti töötavad selle nimel, et liikuda kiiremini planeedi loodusliku mitmekesisuse säilimise suunas.

Loe lähemalt


ESG teenused

ESG strateegia loomine ja rakendamine

Aitame ettevõtetel teha õigeid otsuseid jätkusuutlikuma tuleviku nimel. Pakume tuge ESG põhimõtete rakendamiseks ja ettevõtte strateegiaga sidumiseks, uute võimaluste tuvastamiseks, väärtuse loomiseks ning tõhusamaks dialoogiks sidusrühmadega.

PwC peamised teenused antud valdkonnas on:

 • Hetkeseisu kaardistamine ning edasiste sammude kokkuleppimine,
 • ESG eesmärkide ning fookuse seadmine,
 • ESG riskide ja võimaluste hindamine,
 • ESG strateegia ja arenguplaanide väljatöötamine.

Jätkusuutlikkuse raporteerimine ja aruandlus

Üha enam valitseb üksmeel, et ettevõtted, investorid ja avalik sektor ei saa otsuste tegemisel enam tugineda üksnes traditsioonilisele finantsteabele. Seadusandlikud nõuded ja regulatsioonid tekitavad üha enam nõudlust regulaarse ja kvaliteetse mitte finantsalase teabe avalikustamise järele.

Jätkusuutlikkuse aruandlus on suhteliselt uus protsess ning järjepideva, usaldusväärse ja täieliku ülevaate esitamine võib olla keeruline. Siin saab PwC aidata, et teie organisatsiooni aruandlusandmed oleksid usaldusväärsed ning aja- ja asjakohased.

PwC peamised teenused antud valdkonnas on::

 • ESG aruandluse raamistiku ja struktuuri loomine,
 • Õigusaktide, regulatsioonide ja muudele nõuete vastavushindamise läbiviimine,
 • ESG andmete haldamiseks süsteemi loomine ja selle automatiseerimine,
 • Huvigruppide riskide ja ootuste kaardistamine.

Vastavus Euroopa Liidu Taksonoomia nõuetega

Euroopa Liidu taksonoomiamäärus põhineb säästvate majandustegevuste klassifikatsioonisüsteemil, mis on kooskõlas Euroopa Liidu kliima- ja keskkonnaeesmärkide seadmisega ning aitab nende saavutamisele oluliselt kaasa.

PwC toetab finantsasutusi ja teisi ettevõtteid järgmiste antud valdkonda kuuluvate teenustega:

 • Taksonoomiamääruse kohaldumise analüüs,
 • Nõutavate andmete määratlemine,
 • Taksonoomiateemalised töötoad, koolitused ja muud teadlikkust tõsta aitavad tegevused.

Kliimariskide hindamine

Kasvavad jõupingutused kliimamuutustega tegelemiseks ja null-eesmärkide poole püüdlemiseks loovad väljakutseid ja võimalusi nii ettevõtetele, investoritele, klientidele kui ka teistele sidusrühmadele. Olenemata sellest, kas tegemist on energiaressursside taastamisega, süsinikdioksiidi sidumisega tehnoloogiatesse, säästva arengu projektide rahastamisega või tegevustega, kuidas saaks ettevõttele seada konkreetseid ja mõõdetavaid kliimamuudatuste eesmärke, tuleb arvestada erinevate võimalike tagajärgedega.

PwC rahvusvaheline meeskond koosneb oma ala parimatest professionaalidest, kes suudavad pakkuda ekspertnõu kliimariskidega seotud küsimustes. Ükskõik, millise väljakutsega te parasjagu silmitsi seisate, PwC ülemaailme võrgustik aitab teie ettevõttel strateegilisi eesmärke saavutada.

PwC peamised teenused antud valdkonnas on:

 • Kliimariskide hindamine ja poliitikate väljatöötamine,
 • Ettevõttepõhiselt null-eesmärkide ja strateegiate loomine,
 • Süsinikjalajälje arvutused GHG- metoodika abil.

ESG koolitused ja teadlikkuse tõstmine

ESG tähendab jätkusuutliku ja vastutustundliku äritegevuse põhimõtete rakendamist. See on trend, mis muudab ärikeskkonda väga olulisel määral. Järgnevatel aastatel on oodata olulisi muudatusi mitterahaliste andmete avaldamise kohustustes, jätkusuutliku rahanduse põhimõtete rakendamises ning konkreetsemaid eesmärke ja meetmeid kliimamõjude vähendamiseks.

Igal sektoril ja ettevõttel on oma ESG väljakutsed, aga ka võimalused nende lahendamiseks. PwC pakub koolitusi, mis aitavad teil tõsta teadlikkust värskeimate ESG eeskirjade ja jätkusuutlikkuse teemade suhtes.

PwC peamised teenused antud valdkonnas on:

 • ESG ja jätkusuutliku ärimudeli kontseptsiooni tutvustamine,

 • ESG ja jätkusuutlikkuse töötubade, koosolekute ja kommunikatsioonikampaaniate väljatöötamine ning juhtimine,

 • ESG koolitused vastavalt tellija soovidele.

Vaata infot ka juba toimunud ESG teemaliste koolituste kohta SIIT.

ESG Due Diligence

Ettevõtete ostmisel või müümisel on investoritel kasvav tendents kontrollida tausta keskkonna-, sotsiaalsete- ning juhtimismeetmete vaatenurgast. See tagab, et investor ei pea silmitsi seisma võimalike trahvide või ettevõtte väärtuse ja maine languse kahjudega.  

PwC pakub turu parimaid teadmisi selliste kontrolltehingute nõustamiseks ja läbiviimiseks.PwC ESG meeskonnaga ühenduse võtmiseks kirjuta aadressile ee_esg@pwc.com

Võta meiega ühendust

Merili Vares

Merili Vares

ESG juht, PwC Estonia

Tel: +372 614 1800

Follow us