Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

ESG koolitused

Jätkusuutlikkuse (ESG) viis koolitust

Järjest enam ettevõtteid on jõudnud äratundmiseni, et edukas ettevõte ei teeni pelgalt omanike huve, vaid loob väärtust ühiskonnas laiemalt, aidates teadlikult lahendada mõnda keskkonna- või sotsiaalset probleemi. Ettevõtte vastutust keskkonna- ja ühiskonna ees ning selle valitsemist tunneme lühendi "ESG" järgi (ing. k Environmental, Social and Governance).

ESG valdkonna arendamisel tegeleb ettevõte mõju hindamise ja juhtimisega, seab ambitsioonikaid ja ühiskondlike kokkulepetega kooskõlas olevaid keskkonna- ja sotsiaalseid eesmärke, mõõdab ja analüüsib oma tulemuslikkust ning tegutseb plaanipäraselt. Selleks kaasab ettevõte olulisi huvigruppe, andes regulaarselt nii neile kui avalikkusele ülevaadet oma tegevusest.

ESG koolitustel keskendume ESG teekonna erinevatele etappidele ning jagame näiteid ootustest, tänastest parimatest praktikatest ja tulevikuperspektiividest.

Jätkusuutlikkuse (ESG) koolitus koosneb viiest 60-minutilisest koolitusmoodulist. Kõik koolitused on järelvaatamise võimalusega.

Koolitaja — Merili Vares, PwC Eesti ESG valdkonna juht

ESG Koolitused

ESG koolitusmoodul I

ESG koolitusmoodul II

ESG koolitusmoodul III

ESG koolitusmoodul IV

ESG koolitusmoodul V

< Back

< Back
[+] Read More

Võta meiega ühendust

Merili Vares

Merili Vares

ESG juht, PwC Estonia

Tel: +372 614 1800

Follow us