Kuidas koostada kestlikkusaruandluse direktiivile kohast ESG aruannet?

Värskelt vastu võetud kestlikkusaruandluse direktiiv toob lähiaastatel laiendatud aruandluskohustuse. Loomisel on detailsed standardid, mille alusel aruandeid koostama hakata. Koolitusel vaatame läbi standardid ja neis sisalduvad nõuded ning kuidas neid täita.

2023. aasta alguses jõustus kestlikkusaruandluse direktiiv (CSRD), mis kohustab ettevõtteid raporteerima majandusaasta aruande osana oma äritegevuse mõju keskkonnale, inimõigustele, sotsiaalsele keskkonnale ning tööeetikale. Kuna esimesi ettevõtteid hakkab see direktiiv puudutama alles 2024. aastast, siis puuduvad turul hetkel parim praktika ning teadmised, kuidas ESG aruannet koostada ja mida see endast kujutab.

Kuna kestlikkusaruandluse direktiiv eeldab äriühingutelt täiendava informatsiooni kogumist, analüüsimist ning esitamist, soovime omalt poolt anda edasi teadmised, et vajalike protsesside ja kontrollimehhanismide juurutamisega juba hakata tegelema.

Koolituse käigus anname ülevaate kestlikkusaruandest, käsitleme lähemalt standardite olulisi põhikomponente ja viime läbi praktilisi näiteid koostamaks ESG aruannet. Sealhulgas vaatame täpsemalt sisse teemadesse:

  • mis on kestlikkusaruandluse direktiiv ning kellele uued nõuded rakenduvad

  • millal tekib aruandluskohustus ning millal audiitorkontroll

  • ülevaade sektoriülestest teemastandarditest

  • mis on topeltolulisus

  • mida tähendab väärtusahela põhine vaade

  • kuidas luua poliitikaid, eesmärke ning siduda need mõõdikutega

Koolitaja Merili Vares ja Katre Kluust
Hind järelvaatamisele

 109 eur*

Toimumise koht Veebis

Kontakt

ee_pwckoolitused@pwc.com

*Hindadele lisandub käibemaks.


Võta meiega ühendust

PwC Tallinn

Tallinn, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us