Kestliku arengu eesmärgid

Kuidas integreerida kestliku arengu eesmärgid oma organisatsioonis?

Seitseteist kestliku arengu eesmärki (Sustainable Development Goals, lühendatult SDG), millega Ühinenud Rahvaste Organisatsioon 2015. aastal välja tuli, on leidnud palju kõneainet. Ettevõtted ja organisatsioonid soovivad anda oma panuse selliste globaalsete väljakutsete lahendamisse nagu vaesus, ebavõrdsus ja kliimamuutused. Iga organisatsioon on erinev ja seetõttu on mõttekas keskenduda kestliku arengu eesmärkidele, mida organisatsioon saab ise kõige rohkem mõjutada. Kuid millised SDG-d need on? Kuidas integreerida kestliku arengu eesmärgid oma strateegiasse ja millised on tegelikud mõjukohad? Kuidas mõõta edusamme ja teostada vastavat kommunikatsiooni?

Kestlik areng

Kestliku arengu eesmärkidesse panustamine toob kasu ka teie enda organisatsioonile

Ühiskondliku mõju teadvustamine on ettevõtete seas kasvav trend. Üha enam ollakse sisemiselt motiveeritud ühiskonda panustama ja seda ootavad järjest enam ka erinevad sidusrühmad. Ülemaailmsetele kestliku arengu eesmärkidele keskendumine ja selle sidumine ettevõtte strateegiaga võimaldab organisatsioonidel end omavahel võrrelda ja teha tõhusamat koostööd ka globaalsete eesmärkide kiiremaks saavutamiseks.

Aitame ettevõtteid üle maailma kestliku arengu eesmärkide rakendamisel

Aitame erinevate sektorite ettevõtetel ja organisatsioonidel integreerida väljavalitud kestliku arengu eesmärgid oma strateegiasse ja aruannetesse. Lisaks on PwC rahvusvahelisel tasandil panustanud koostöösse GRI ja ÜRO Global Compactiga, et aidata välja töötada indikaatorid, mis hõlbutaksid ettevõtetel mõõta edusamme kestliku arengu eesmärkide saavutamisel. Viime iga aasta läbi ka uuringuid selle kohta, kuidas erinevad sektorid integreerivad kestliku arengu eesmärke oma strateegiasse ning aruandlusesse.

 


Kuidas saame aidata?

Aitame teil leida vastused järgmistele küsimustele:

  • Millistele kestliku arengu eesmärkidele peaksite keskenduma? 

  • Millised kestliku arengu eesmärgid on teie organisatsiooni jaoks kõige asjakohasemad?

  • Millistes valdkondades saate kõige rohkem mõju avaldada? 

  • Kuidas integreerida kestliku arengu eesmärgid oma strateegiasse ja tegevustesse?

  • Kas avaldate mõju, mida soovite avaldada? 

  • Milliseid näitajaid kasutate oma edusammude mõõtmiseks?

Kuidas saame aidata

SDG´de implementeerimise teekonda saab alustada sektoripõhise valiku tegemisega SIIN ning võttes ühendust PwC Eesti ESG meeskonnaga aadressil ee_esg@pwc.com.


Võta meiega ühendust

Merili Vares

Merili Vares

ESG juht, PwC Estonia

Tel: +372 614 1800

Follow us