PwC Eesti TEHINGUTE tiimi 2021. aasta suurimad projektid

Nõustasime finants due diligence’i läbiviimisega BaltCap Private Equity Fund III, kes ostis enamusosaluse piletimüügiketis Baltic Ticket Holdings, mis tegutseb Eestis Piletilevi kaubamärgi all. Piletilevis omandas vähemusosaluse kaasinvestor Sven Nuutmann, kes asus Piletilevi juhatuse esimehe kohale.


Nõustasime Baltimaade üht suurimat kinnisvaraettevõtet Kapitel, kes soetas 50% kinnisvaraettevõttest Nordassets OÜ, kellele kuulub muuhulgas Smarten Logisticsi Rae valla logistikakeskus. Nordassetsi osaluse ostuga sisenes Kapitel logistikakinnisvara ärisse.


Koostöös PwC kolleegidega nõustasime Hansapost OÜ-d tehingus, mille tulemusena lõi Kesk-Euroopa juhtiv investeerimisfond Mid Europa Partners Eestit, Lätit, Leedut ja Soomet hõlmava piirkonna suurima e-kaubandusäri.


Nõustasime finants ja maksu due diligence’i teenust pakkudes Eesti suurimat jaotusvõrguettevõtet Elektrilevi OÜ-d tehingus, mille tulemusena omandas Elektrilevi Lääne-Eestis ja Viimsis energiateenuseid pakkuva Imatra Elekter AS-i.


Nõustasime Soome tervishoiuteenuste ettevõtet Mehiläinen, kes ostis erakapitalifondilt BaltCap Private Equity Fund II kaks Eesti tervishoiuteenuste ettevõtet: töötervishoiu- ja arstiabiteenuste ettevõtte Qvalitas Arstikeskus ning hambaraviketi Unimed Grupp. PwC Eesti teostas omanikku vahetavate ettevõtete finants ja maksu due diligence’i ning nõustas Mehiläinen Oy’d ostu- ja müügilepingu finants- ja maksuaspektide juures.


Nõustasime jäätmekäitlusettevõtet Ragn-Sells, kes omandas ettevõtte Pandipakendi Automatiseeritud Käitlussüsteem OÜ (P.A.K.). Tehingu tulemusena sisenes ettevõte panditaara ringlussüsteemi haldamise ja puhastusteenuste osutamise ärisse. PwC Eesti tiim nõustas Ragn-Sells’i tehingu läbiviimisel ja finantsilise due diligence’i teostamisel. Juriidilist tuge pakkus Advokaadibüroo PwC Legal.


Nõustasime koostöös PwC maksuekspertidega Eesti suurimat toidu- ja esmatarbekaupade hulgimüüjat ning HoReCa varustajat AS Kaupmees & KO tehingus, mille tulemusena omandas ettevõte oma konkurendi VL Holding OÜ, täiendades nõnda oma tootevalikut ja logistilist võimekust. PwC nõustas tehingut erinevatel etappidel ning osutas ka maksu due diligence'i teenust.


Koostöös Läti ja Eesti kolleegidega nõustasime tehingut, mille tulemusel omandas OÜ Mirrow Institute’i tütarettevõte OÜ Treeland 51-protsendilise osaluse Läti restoraniketis Lido. PwC nõustas ostjat finantsi ja maksu due diligence’i raames.


Aitasime läbi viia suurtehingut Eesti kaitsetööstuses ehk nõustasime Saksa ettevõtet Krauss-Maffei Wegmanni tehingus, millega ettevõte omandas 24,9% Eesti kaitsetööstuse ühe lipulaeva, tugevale kasvulainele jõudnud Milrem Roboticsi osalusest. PwC aitas tehingu toimumisele kaasa, pakkudes Krauss-Maffei Wegmannile financial, tax ja legal due diligence’i teenust.


PwC Eesti viis koos Leedu kolleegidega läbi müüjapoolse finantsilise ja maksualase due dilgence’i Eesti Keskkonnateenuste ja Ecoservice’i kohta.


Nõustasime koostöös PwC maksuekspertidega Kesk- ja Ida-Euroopa erakapitaliettevõtet Innova Capital enamusosaluse ostmisel Eesti trükiettevõttes LabelPrint. PwC nõustas tehingus Innova Capitali ning aitas peamiselt due diligence'i ehk finantsalase äritegevuse analüüsi tegemisel, aga ka seoses korporatiivrahanduse valdkonda jäävate küsimuste lahendamisel.


Nõustasime rahvusvahelist kindlustuskontserni Zurich Insurance Group suhtlusroboti tehnoloogiat arendava Eesti iduettevõtte AlphaChat omandamisel. See on ettevõte, kelle juturobot mõistab inimese loomulikku keelt, tuvastab kliente ja pakub nende küsimustele isikupõhiseid vastuseid. PwC teostas AlphaChat'i finantsilist ja maksualast due diligence'i ehk finants- ja maksualase äritegevuse analüüsi.


PwC nõustas Viru Keemia Grupi (VKG) investeerimisharu VKG Invest OÜ-d suurtehingus, millega ettevõte ostis ligi 87 miljoni euro eest Stockmanni Tallinnas ja Riias asuvate kaubamajade kinnistud. PwC viis läbi finants- ja maksu due diligence’i ning andis VKG Investile nõu ka struktureerimise osas.


PwC Eesti tehingute nõustamise tiimil oli lisaks eelnevale veel üle poolesaja täiendava projekti, mis hõlmasid due diligence’i teenuseid, hinadamisi, finantsilist modelleerimist, üldist projektijuhtimist, restruktureerimist, vaidlustes nõustamist, aga ka paljut muud.


Follow us