Skip to content Skip to footer
Search

Loading Results

On Sul mure, millest tahaksid teada anda? Räägi sellest.

Meie PwC-s usume, et luua tuleb kaasav töökoht, kus kõik tunnevad, et nad võivad olla turvalises keskkonnas nemad ise – see aitab tekitada avatud kultuuri, milles igaüks tunneb end piisavalt mugavalt oma ideede – ja probleemide - jagamiseks. Meie väärtused väljendavad seda, kes me oleme ja kuidas tegutseme, ning see aitab meil pakkuda oma klientidele kvaliteetset teenust. Just seetõttu on avameelselt rääkimine ja murekohtade tõstatamine oluline osa sellest, kes oleme meie kui ettevõte.

Meie konfidentsiaalne väärast käitumisest teatamise abiliin ja veebileht „Speak Up“ on kättesaadavad igale partnerile või töötajale, kes märkab ametialaselt sobimatut või ebaeetilist käitumist, mida ei ole võimalik lahendada kohalikul tasandil või mille lahendamiseks ei sobi tavalised konsultatsiooniprotsessid. Samuti võivad abiliini või veebilehte kasutada kolmandad isikud, kellele teeb muret PwC partneri või töötaja käitumine.

Abiliini või veebilehte võib kasutada ka siis, kui Sul on lihtsalt mõni küsimus või vajad nõu selle kohta, kuidas oma murest rääkida ja probleemidest teada anda.

PwC käitumiskoodeks julgustab nii partnereid kui töötajaid avameelselt rääkima sellest, kui nad puutuvad kokku käitumise või olukorraga, mis ei näi neile korrektne. Partnerid, töötajad ja kolmandad isikud on kohustatud sellistest juhtumitest teatamisel oma muret väljendama heauskselt, õiglaselt, ausalt ja lugupidavalt. Me lubame, et tegeleme vastutustundlikult, avatult ja professionaalselt iga siira murega, mida võimaliku rikkumise osas väljendatakse. Samuti kaitseme kõiki mis tahes vormis kättemaksu eest.

Abiliin on kättesaadav siin.


Võta meiega ühendust

PwC Tallinn

Tallinn, PwC Estonia

Tel: +372 6141 800

Follow us