PwC Eesti maksu- ja raamatupidamistiimi 2023. aasta kaalukamad tööd

Korrastasime innovatiivsete digitaalsete toodete müügi ja programmeerimisega tegeleva ettevõtte varasema raamatupidamise.

Nõustasime immateriaalse põhivara arvele võtmisega kaasnevates küsimustes. Töötasime välja automatiseeritud lahenduse saamaks kätte rahvusvahelise müügi infot suuremahulistest müügiraportitest ja pidasime varude arvestuse Amazonis müüdava kauba osas.


Tegime korda mitme uue ettevõtte varasema raamatupidamise, sealhulgas korrigeerisime vajadusel varasemaid maksudeklaratsioone, esitasime puuduvad või parandasime ebakorrektsed aruanded ning aitasime läbida auditi protseduure.


Meie kliendiportfelli kuuluvad mitmed tuule- ja päikeseelektrijaamade arendamise ning taastuvenergia tootmisega tegelevad ettevõtted. Pakume antud sektoris raamatupidamise täisteenust koos projektipõhise arvestusega. 2023. aastal nõustasime selle valdkonna kliente nii hoonestusõiguste maksuküsimustes, kui ka varade finantseerimise arvestuspõhimõtete rakendamisel laenukasutuse kapitaliseerimise võimalustes.

 


Mitmed meie kliendid tegelevad aktiivselt erinevate finantsinvesteeringutega, sealhulgas väärtpaberite ostude ja müükidega nii Eestis kui välismaal, samuti laenude andmisega läbi erinevate interaktiivsete platvormide. Meie osutame neile raamatupidamise täisteenust, koostame aastaaruanded ja aitame läbida auditi protsessi.

 


Meie kliendiportfelli kuuluvad ka ettevõtted, keda nõustasime peale ettevõtte loomist erinevate alustamisega seotud protseduuride juures ja dokumentatsioonide koostamisel. Seal hulgas on ka ettevõtteid, kus on välismaalastest juhtkond, keda vastavalt tegevusalale nõustame ja tutvustame ettevõtjatele rakenduvatest Eesti seadusandluste nõuetest ja kohustustest.


Igakuiselt teostame kompleksset palga-ja puhkusereservi arvestust ja nõustame 100+ töötajaga IT-valdkonna ettevõtet.


Assisteerisime ühte Eesti suurimat sooja- ja energiatootjat nende äritegevuse ümberkorraldamisel ning hindasime sellega seotud maksutagajärgi. 
Huvitavaks tegi selle projekti asjaolu, et lisaks Eestiga seotud juriidilistele aspektidele tuli arvestada ka välismaiste jurisdiktsioonidega ja kohandada Eesti maksunõu vastavalt sellele. Samuti oli selle kliendiga meil selle hooaja suurim siirdehindade projekt, mis hõlmas ka välismaised ettevõtjaid ja neil dokumentatsiooni koostamist.


Osalesime maksunõustajana selle aasta Eesti ühes suuremas kinnisvaratehingus ostja poolel. Projekti tegi huvitavaks paljude osaliste olemasolu, keeruline tehingu finantseerimisstruktuur ja investorite omavaheliselt väga detailselt reglementeeritud finantssuhted.


Nõustasime Ameerika Ühendriikides toodetavate autode logistilist ahelat Euroopasse, mida korraldati Eesti ühingu kaudu. Lisaks kaudsete maksudega seotud küsimustele saime abiks olla ka füüsilise isiku maksuresidentsuse muutmisega ning seoses sellega teha koostööd meie väliskontoriga.


Sellel aastal oli meil mitu maksuprojekti, milles aitasime Eesti ülikoolidesse tuua välislektoreid ning sellega muuta meie akadeemilist maastiku veelgi rahvusvahelisemaks. Saime olla abiks lektorite palgamaksude ning füüsilise isiku tuludeklaratsioonide koostamisel.


Seoses teatud äriliinide müügikavatsusega aitasime rahvusvahelisel kontsernil ennast ette valmistada müügiprotsessiks ning eraldada müüdavad tootmistegevused muudest äridest. Huvitavaks tegi projekti selle rahvusvahelisus ning võimalus anda oma panus soovituste näol müügitegevuse jaoks parima lahenduse leidmisel. 


Võta meiega ühendust

Hannes Lentsius

Hannes Lentsius

Maksukonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5691 1698

Follow us