Strateegia nõustamine

Kiiresti arenev tehnoloogia ja klientide muutuvad vajadused ning muudatused seadusandluses võivad ettevõtteid sundida oma strateegilisi tegevussuundi kiiresti korrigeerima või lausa fundamentaalselt muutma. Selline strateegilise juhtimise väljakutse võib hõlmata endas nii organisatsiooniülese strateegia kujundamist (visioon, eesmärgid, konkurentsisituatsioon, ärimudel) kui ka äriüksuste tasandi strateegiaid (turud ja geograafiline paiknevus, tooteportfell, kompetentsid). Samuti võib kujunenud olukorras olla vaja näiteks tuvastada ja analüüsida uusi potentsiaalseid kasvustrateegiaid (uued tooted või turud, innovatsioon). Mitte iga organisatsioon ei pruugi piiratud ressursside tingimustes olla võimeline sellist analüüsi vajaliku kiiruse ja detailsusega läbi viima.

Teie väljakutsed ja vajadused

Vajadus välise eksperdi kaasamiseks võib tekkida näiteks alljärgnevates olukordades:

  • Organisatsioon ei ole oma seniseid eesmärke täitnud ning vajab jätkusuutlikkuse tagamiseks olulist strateegilist muutust;

  • Organisatsiooni siseselt eksisteerivad olulised erimeelsused tulevase arengu osas (organisatsiooni kui terviku või mõne äriüksuse tasemel);

  • Soov on tegevust oluliselt laiendada (uute toodete või turgude mõttes), ent puudub kindlus turusituatsiooni hinnangu adekvaatsuse või konkreetse tegevusplaani osas;

  • Organisatsiooni areng on aeglustunud.

Kuidas PwC saab aidata?
  • Strateegia analüüs – ärimudeli kohandamine vastavalt turusituatsioonile ning organisatsiooni kompetentsidele ja konkurentsieelistele;

  • Tooteportfelli analüüs – tooteportfelli kohandamine kliendi vajadustele paremini vastavaks (hind, kvaliteet, kättesaadavus/mugavus, lisateenused), lähtuvalt kliendiprofiilide analüüsist ja vajaduste kaardistamisest;

  • Uutele turgudele sisenemise tugi – turuanalüüside (turu suurus, kasvupotentsiaal, klientide vajadused, konkurents) ning sisenemisstrateegiate analüüside (otsemüük, edasimüüjad, strateegiline partnerlus või turuosalise ülevõtmine) teostamine;

  • Innovatsiooni juhtimine teenuste disaini abil. 

Milles seisneb Teie kasu?
  • Koostöös PwC rahvusvaheliste ekspertidega sh hiljuti PwC võrgustikuga ühinenud strateegiakonsultatsioonide kompetentsikeskus PwC Strategy& (endine Booz & Company) toome Teieni valdkonnapõhised ekspert-teadmised ning strateegilised võimalused, mida sarnased ettevõtted mujal maailmas edukalt rakendanud on;
  • Turu- ja/või tooteportfellide analüüsid võimaldavad langetada olulisi strateegilisi otsuseid minimeerides riske ning maksimeerides kasumipotentsiaali.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us