Teenuste disain

Hästi korraldatud teenused suurendavad kasutajate rahulolu, vähendavad töötajate koormust ja on majanduslikult efektiivsed. Ühtlasi on unikaalne ja kvaliteetne teenus konkurentsieelise saavutamise osa. Teenuse disain on suunatud maksimaalselt kasutajasõbraliku digitaalse või „füüsilise maailma“ teenuse loomiseks, eesmärgiks erasektoris kliendi lojaalsus, nõudluse suurenemine ja väiksem hinnatundlikkus ning avalikus sektoris kasutajate rahulolu.

Teie väljakutsed ja vajadused
 • Konkurentsieelise saavutamise vajadus konkurentsitihedas ärivaldkonnas;

 • Olemasolev teenus ei sobitu ärimudeliga;

 • Klientide rahulolematus teenuse kvaliteediga, vajadus kvaliteedi tõstmiseks ning teenuse mõju mõõtmiseks;

 • Teenuse ebapiisav tõhusus, teenuse osutamisega kaasnevad üleliigsed tegevused, mis kulutavad kliendi ja töötajate aega;

 • Teenuse osutamise moodus on vananenud, füüsilise teenuse asendamise võimalus elektroonilise ja/või mobiilse kanali vahendusel;

 • Teenuse mõju ei mõõdeta, mistõttu puudub ülevaade selle tulemuslikkusest.

Kuidas PwC saab aidata?
 • Kaardistame klienditeekonna ning analüüsime võimalusi selle lihtsustamiseks ja kliendilojaalsuse suurendamiseks;

 • Analüüsime teenuse eeldusi ja eesmärke, sh kliendi vajadusi ning saadud info alusel häälestame või kujundame teenuse ümber efektiivsemaks ja/või kliendisõbralikumaks ning osundame lisandväärtuse võimalustele;

 • Analüüsime teenusepakkuja unikaalseid tugevusi ja nõrkusi teenuste osutamisel ja kujundamisel, võimendame tugevusi ja vähendame nõrkusi;

 • Töötame välja spetsiifilised mõõdikud teenuste analüüsimiseks ja edasiarendamiseks, muuhulgas kliendi rahulolu, kvaliteet, efektiivsus, realiseerimata kliendipotentsiaal, ooteaeg jne.

Milles seisneb Teie kasu?
 • Unikaalne ettevõtte tugevustest lähtuv teenus eristub turul ja annab olulise konkurentsieelise;
 • Kasutajasõbralik teenus toodab positiivset tagasisidet, kliendilojaalsust ja kordusoste;
 • Timmitud teenus välistab ebavajaliku ressursikulu;
 • Teenuse erinevate karakteristikute täpne mõõtmine võimaldab langetada paremaid juhtimis- ja finantsotsuseid seoses selle osutamisega;
 • Teenustest on rohkem kasu nii kliendile kui Teile.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us