Tulemuslikkuse juhtimine

Üks juhtimise aabitsatõdesid kõlab, et juhtida on võimalik ainult protsesse, mille kohta on võimalik saada mõõdetavat infot. Organisatsioonid, kes püüdlevad maksimaalse tegevustõhususe poole, püüavad reeglina eesmärgistatult juhtida ka oma tegevuse tulemuslikkuse erinevaid aspekte. Selleks seatakse ettevõtte äriprotsessidele ja strateegilistele eesmärkidele näiteks erinevaid mõõdikuid, eesmärgiga hinnata, kui edukad ollakse oldud eesmärkide täitmisel ja millistes valdkondades vajab tegevus parandamist.

Teie väljakutsed ja vajadused
 • Pole kindel, kas ja mil määral organisatsiooni erinevate struktuuriüksuste eesmärgid ja tegevus ühtivad organisatsiooni üldiste eesmärkidega ning aitavad kaasa nende saavutamisele;

 • Puudub kindlustunne, et struktuuriüksuste tulemuste hindamisel mõõdetakse just õigeid ja olulisi asju;

 • Organisatsiooni kõrgema taseme eesmärgid (missioon, strateegia) ei ole arusaadavalt seotud struktuuriüksuste eesmärkidega;

 • Pole selge, kuidas infotehnoloogia kaasamine aitab parandada tulemuslikkust;

 • Teatud tegevuste ja protsesside tulemuslikkust ei osata mõõta.

Kuidas PwC saab aidata?
 • Töötame välja just Teie organisatsioonile sobiva tulemusmõõdikute mudeli, mis seob kõrgema taseme eesmärgid igapäevaste põhi- ja tugiprotsesside tulemuslikkusega;

 • Aitame siduda erinevate valdkondade spetsiifilised mõõdikud (sh IT-mõõdikud) organisatsiooni üldiste mõõdikutega;

 • Nõustame mõõtmiseks kasutatavate andmete kogumise, andmekvaliteedi ja andmete tõlgendamise alal.

Milles seisneb Teie kasu?
 • Teie edaspidised juhtimisotsused põhinevad usaldusväärsetel ja asjakohastel andmetel;
 • Teie organisatsiooni allüksuste ja iga töötaja panus ettevõtte eesmärkide saavutamisse muutub selgemaks;
 • Lihtsustub muudatuste juhtimine ja töötajate motiveerimine.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us