Personalialane nõustamine

Tänapäeva majandus on üha teadmuspõhisem ning aina väiksemaks jääb nende ettevõtete arv, kes võivad ignoreerida personalijuhtimise temaatikat ning väljakutseid. Pikas perspektiivis pole võimalik edu saavutada ilma pühendunult ettevõtte eesmärkide nimel töötava töötajaskonnata. Kõrged tööjõukulud, üha suurenev palgakasvu-surve ning võitlus talentide pärast viitab sellele, et oluline osa ettevõtte tulevasest edust või ebaedust määratakse täna personalijuhi kabinetis tehtavate otsuste ja valikutega. Mil määral orienteeruvad aga tänased personalijuhid kõigis keerukustes, mis on vajalikud organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks?

Teie väljakutsed ja vajadused

Veendumaks, et organisatsioonis töötab nii täna kui homme õige hulk õigete oskuste ja hoiakutega töötajaid, kes tegutsevad õigel moel õige eesmärgi nimel, tuleb arvestada mitmete aktuaalsete ja keeruliste asjaoludega:

 • Tehnoloogia ülikiire areng põhjustab teadmiste ja oskuste kiiret vananemist;

 • Tööjõuturgude avanemine ja hoogustuv sisse- ning väljaränne toob kaasa uusi probleeme, ent ka võimalusi;

 • Töösuhted muutuvad olemuselt üha lühiajalisemateks ning ootused paindlike töövormide vastu kasvavad;

 • Y-generatsioonile iseloomulik lojaalsus iseenda, mitte organisatsiooni vastu ning muud uuele põlvkonnale iseloomulikud käitumisviisid, väärtushinnangud ning hoiakud ja nende juhtimine;

 • Kasvav ületöötamine ja tööstress ning neist tulenevad probleemid.

Kuidas PwC saab aidata?

Meie kogemused ja oskused võimaldavad pakkuda laia valikut personalijuhtimise nõustamisteenuseid. Meil on pikaaegne kompetents muuhulgas alljärgnevas:

 • Personalijuhtimise funktsioonile mõõdetavate eesmärkide seadmine, võrreldes neid valdkonna parimate praktikate ja efektiivsusnäitajatega mujal maailmas (PwC Saratoga Instituudi võrdlusuuringud);

 • Personalijuhtimise rolli määratlemine ettevõttes, personalipoliitika ning juhtimisotsuste langetamisel ja praktilistes juhtimistegevustes osalemise põhimõtete koostamine;

 • Tipp- ja personalijuhtidele strateegilise juhtimise põhimõtete selgitamine, organisatsiooni üldstrateegia ja personalijuhtimise eesmärkide seostamine;

 • Personalijuhtimise funktsiooni efektiivsuse hindamine, määratledes esmalt organisatsiooni küpsustaseme ning tehes seejärel ettepanekuid ja soovitusi parendusvõimalusteks;

 • Tööprotsesside efektiivsuse kiiranalüüs analüütiliste tööaja kaardistamise töövahendite abil;

 • Töötajate motiveeritust ja pühendumust toetavate organisatsiooni-spetsiifiliste tulemustasu mudelite väljatöötamine (sh näiteks aktsiaoptsioonid).

Milles seisneb Teie kasu?

Efektiivne personalijuhtimise funktsioon aitab kindlamalt eesmärke saavutada, hoides samaaegselt kulud kontrolli all. Süsteemne eesmärgistatud lähenemine suurendab töö tootlikkust ja kasumlikkust, tõstab töötajate motivatsiooni ning tugevdab organisatsiooni kultuuri. Efektiivne karjäärijuhtimise protsess toetab organisatsiooni pikaajalist arengut ning vajalike muudatuste edukat elluviimist.

Võta meiega ühendust

Erki Mägi

Erki Mägi

Juhtimiskonsultatsioonide osakonna juht, PwC Estonia

Tel: +372 5625 6340

Tarmo Meresmaa

Tarmo Meresmaa

Digitaalsete lahenduste ja Partnersuhete juht, Direktor, PwC Estonia

Tel: +372 5819 3443

Follow us